بایگانی بخش ریاست دانشگاه

img_yw_news
پنجشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۳ -

دکتر جعفر عبداللهی شریف

 دکتر جعفر عبداللهی شریفسال تولد 1341  سوابق تحصیلی و مرتبه علمی لیسانس : مهندسی معدن دانشگاه تهران فوق لیسانس : مهندسی استخراج معدن دانشگاه تهران دکترای تخصصی : معدن ، دانشگاه دولتی مسکو مرتبه علمی : دانشیارعضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه