بایگانی بخش اهداف

img_yw_news
دوشنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۰ -

اهداف تاسیس دانشگاه

* اعتلای فرهنگ و موقعیت علمی استان و نقش موثر آن در کشور* توسعه آموزش عالی استان و بهبود شاخص دانشجو* افزایش سهم دانشجویان رشته های فنی و مهندسی* تقویت ارتباط بخش صنعت و معدن با بخش آموزش عالی* تسریع و تسهیل توسعه بخش صنعت استان و تربیت نیروی انسانی متخصص* عملی کردن سیاستهای محرومیت زدایی در منطقه* کمک به تبدیل استان از یک اقتصاد نهاده محور به یک اقتصاد بهره ور محور