برگشت به دانشگاه صنعتی ارومیه
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
معرفی دانشکده::
معرفی رشته::
اشخاص::
مراکز مرتبط::
نشریه های تخصصی::
قوانین و آیین نامه ها::
انجمن علمی::
اخبار و رویدادها::
تالارهای بحث وگفتگو::
تسهیلات وبگاه::
تماس با ما::
::
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
زیربخش‌های پایگاه
:: بایگانی بخش صفحه شخصی کاوه حاجی زاده: ::
img_yw_news
یکشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۵ -

رزومه کاوه حاجی زاده

بسمه تعالی سوابق تحصیلی: دکتری  تخصصی  رشته مهندسی مواد ، دانشگاه صنعتی سهند تبریز، عنوان رساله: اثر تغییر شکل پلاستیک شدید دو مرحله ای بر مشخصه های ریزساختاری و خواص مکانیکی تیتانیم خالص تجاری، بهمن  86 الی آبان 92 کارشناسی ارشد نانوفناوری (گرایش نانو مواد)، دانشگاه تربیت مدرس، عنوان پایان نامه: اثر فرآیند ECAP بر ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژهای آلومینیم، مهر 84 الی بهمن 86 کارشناسی  رشته مهندسی مواد- گرایش متالورژی صنعتی، دانشگاه صنعتی سهند تبریز ، عنوان پایان نامه: بررسی پارامترهای موثر در فرآیند کربن دهی سطحی فولاد ها در حمام های کربوره مایع سیانیدی مهر 76 الی  آبان 80 فعالیتهای تحقیقاتی: دانشجوی محقق در دانشگاه صنعتی ورشو (کشور لهستان)، زمان: فروردین 91 الی مهر 91 همکاری با گروه تحقیقاتی پروفسور Kurzydlowski در دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی ورشو در زمینه فراوری و مشخصه یابی فلزات نانوساختار فراوری شده با تغییر شکل پلاستیک شدید فراوری میله های با ریز ساختار نانو ساختار از جنس تیتانیم خالص تجاری، آلیاژهای آلومینیم، و فولادهای زنگ نزن با روشهای اکستروژن در کانالهای زاویه دار با مقاطع همسان (ECAP)، اکستروژن هیدرواستاتیک (HE)، و روشهای ترکیبی شامل ECAP و نورد سرد،  و ECAP و اکستروژن هیدرو استاتیک مطالعه ریزساختار و بافت کریستالوگرافیکی فلزات بالک نانو ساختار فراوری شده با تغییر شکل پلاستیک شدید با استفاده از ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻬﺎی اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ TEM، STEM و SEM-EBSD و پراش پرتو ایکس بررسی خواص خستگی سیکل بالای تیتانیم خالص تجاری نانو ساختار فراوری شده با ECAP مطالعه رفتار خوردگی و بیولوژیکی تیتانم خالص و فولاد زنگ نزن نانو ساختار در محیط شبیه سازی بدن دانشجوی محقق در مقطع دکتری رشته مهندسی مواد، دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی سهند، سال 1386 الی 1392 شبیه سازی المان محدود فرایند تغییر شکل پلاستیک شدید تیتانیم خالص تجاری با روش ECAP و بررسی اثر پارامترهای دخیل در این فرآیند بر میزان بار مورد نیاز برای اجرای فرآیند طراحی و ساخت قالبهای مختلف ECAP با سطح مقطع های متفاوت کانال و مکانیزم های متفاوت گرمایش نمونه در قالب مطالعه و بررسی روانکارهای مختلف مورد استفاده در تغییر شکل گرم فلزات و ابداع یک نوع روانکار خاص دما بالا جهت اجرای فرآیند ECAP بر روی تیتانیم خالص تجاری فراوری میله های  تیتانیم خالص تجاری فوق ریزدانه /نانو ساختار با میانگین اندازه دانه 183 نانومتر با روش ECAP برای اولین بار در کشور بررسی اثر نورد سرد روی میله های تیتانیم نانو ساختار فراوری شده با ECAP با تکیه بر افرایش میزان داکتیلیتی آنها بررسی خواص مکانیکی شامل میکرو سختی، خواص کششی، و مقاوت به ضربه تیتانیم خالص تجاری نانو ساختار فراوری شده با ECAP و نورد سرد در دمای نیتروژن مایع بررسی پایداری حرارتی تیتانیم نانو ساختار فراوری شده با ECAP با میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) و آنالیز حرارتی ( DSC) دانشجوی محقق در مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس سال 1836-1384 شبیه سازی المان محدود فرایند ECAP و بررسی اثر زاویه قالب، و ضریب اصطکاک بر نحوه سیلان آلیاژ آلومینم 7075 در داخل قالب ECAP بررسی کار پذیری آلیاژ آلومینم 7075 در جریان فرآیند ECAP فراوری آلیاژ آلومینم نانو ساختار با استفاده از تغییر شکل پلاستیک شدید با روش ECAP مطالعه و بررسی ریز ساختار و خواص مکانیکی آلیاژ 7075 در حین پاسهای مختلف فراوری با ECAP بررسی اثر فرآیند پیرسازی بر خواص مکانیکی آلیاژ آلومینیم 7075 نانو ساختار ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه: 1- مقالات ISI : K. Hajizadeh, S. Ejtemaei, B. Eghbali, K.J. Kurzydlowski, "Microstructure and Mechanical Properties of 1050 Aluminum after the Combined Processes of Constrained Groove Pressing and Cold Rolling", Physics of Metals and Metallography, Accepetd in 28/08/2018.     K. Hajizadeh, S. Ejtemaei, B. Eghbali," Microstructure , Hardness homogeneity, and tensile properties of 1050 aluminum processed by constrained groove pressing", Apied Physics A ; Materials Science & Processing, Vol. 504, pp. 123-132, 2017. Pavel Zhanal, Kristina Vaclavova, Milos Janecek, Irina Semenova, Kaveh Hajizadeh, “ Thermal stability of ultrafine-grained commercial purity Ti and Ti–6Al–7Nb alloy investigated by electrical resistance, microhardness and scanning electron microscopy” Material Science and Engineering A, Vol. 651, pp. 886-892, 2016. K. Hajizadeh, H. Maleki-Ghaleh, A. Arabi, Y. Behnamian, E. Aghaei, A. Farroki, M.G. Hosseini, M.H. Fathi, “Corrosion and biological behavior of nanostructured 316L stainless steel processed by severe plastic deformation” Surface and Interface Analysis,  Vol. 47, pp. 978-985, 2015. H. Maleki-Ghaleh, K. Hajizadeh, E. Aghaie, S. Ghobadi Alamdari, M.G. Hosseini, M.H. Fathi, K. Ozaltin, K.J. Kurzydlowski, “The effect of equal channel angular pressing (ECAP) process on the corrosion behavior of 316L stainless steel in Ringer’s solution” Corrosion journal, Vol. 71, pp. 367-375, 2015. H. Maleki-Ghaleh, K. Hajizadeh, A. Hadjizadeh, M.S. Shakeri, S. Ghobadi Alamdari, S. Masoudfar, E. Aghaie, M. Javidi, J. Zdunek, K.J. Kurzydlowski, “Electrochemical and cellular behavior of ultrafine-grained titanium in vitro”, Material Science and Engineering C, Vol. 39, pp. 299-304, 2014. K. Hajizadeh, B. Eghbali, K. Topolski, K.J. Kurzydlowski, “Ultrafine-grained bulk CP-Ti processed by multi-pass ECAP at warm deformation region” Materials Chemistry and Physics, Vol. 143, pp. 1032-1038, 2014. K. Hajizadeh, B. Eghbali, “Effect of two-step severe plastic deformation on the microstructure and mechanical properties of commercial purity titanium” Metals and Materials International, Vol. 20, pp. 343-350, 2014. K. Hajizadeh, S. Ghobadi Alamdari, B. Eghbali, “Stored energy and recrystallization kinetics of ultrafine-grained titanium processed by severe plastic deformation” Physica B, Vol. 417, pp. 33-38, 2013. K. Hajizadeh, S. Hashemi Nemati, A. Hajizadeh, “ Fabrication of TiO2 nanotubes on the ultrafine-grained titanium substrates for dental application”, ICANM 2015 PROCEEDINGS (August 10-12, 2015, Ottawa, Canada). S. Hashemi Nemati, A. Hajizadeh, K. Hajizadeh, “ Anodization of ultrafine-grained (UFG) titanium surface for biomedical application”, 23rd National & 1st International Iranian Conference on Biomedical Engineering ( November 23-2, 2016, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran). S. Hashemi Nemati, A. Hajizadeh, K. Hajizadeh, “ Synthesis and analysis of TiO2 nanotubes intercaliated with gentamicin in titanium biomaterials”, 23rd National & 1st International Iranian Conference on Biomedical Engineering ( November 23-2, 2016, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran. 2- مقالات فارسی: ﻟﻴﻤﺎ اﻣﻴﺮی، اﺣﺪ ﺻﻤﺪی، ﻛﺎوه ﺣﺎﺟﻲ زاده، " ﻣﺮوری ﺑﺮ داﻛﺘﻴﻠﻴﺘﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﻴﻦ ﻓﻠﺰی"، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﺘﺎﻟﻮرژی، ﺷﻤﺎره 48، ﺻﻔﺤﻪ 46-54، زﻣﺴﺘﺎن 1391. کاوه حاجی زاده، " تیتانیم خالص تجاری بالک فوق ریزدانه/نانو ساختار فرآوری شده با تغییر شکل پلاستیک شدید"، پانزدهمین همایش دانش آموختگان فناوری نانو، دانشگاه تربیت مدرس، اردیبهشت 1392 کاوه حاجی زاده، حمید اسدی، " شبیه سازی تغییر شکل آلیاژ آلومینیم 7075 در طول فرآیند پرس زاویه ای با مقاطع همسان (ECAP) به روش المان محدود" ، سومین همایش سراسری دانشجویی فناوری نانو، دانشگاه شیراز، بهمن 1386. اختراعات: 1- عنوان اختراع:   میله تیتانیم خالص تجاری با ریز ساختار فوق ریز دانه/ نانو ساختار شماره اظهار نامه: 139250140003011421 شماره اختراع: 83896 تاریخ ثبت اختراع: 31/06/1393 پایان نامه های سرپرستی شده یا مشاوره شده: پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته نانو مواد، دانشگاه صنعتی سهند تبریز، مهر90 الی آبان 91 عنوان:   تأثیر عملیات آنیل بعد از فرآیند تغییر شکل پلاستیک شدید بر خواص ریزساختاری و                         مکانیکی تیتانیم خالص تجاری دانشجو: سیما قبادی علمداری استاد راهنما: دکتر بیت اله اقبالی استاد مشاور: دکتر کاوه حاجی زاده  سوابق همکاری در طرح های تحقیقاتی: 1-  تدوین دانش فنی تولید پیچ و پلاک فک و صورت از نوع ماتریکس با استفاده از فلز تیتانیم فوق                                                                   ریزدانه فراوری شده با تغییر شکل پلاستیک شدید کارفرما: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران سمت: همکار اصلی مجری: دکتر بیت اله اقبالی- دانشیار دانشگاه صنعتی سهند تبریز زمان: فروردین 89 تا خرداد 91 چکیده طرح: هدف اصلی طرح مذکوردستیابی به دانش فنی تولید فلز تیتانیم خالص فوق ریزدانه/نانوساختار برای اولین بار در داخل کشور بود که بعد از 3 سال تحقیق و آزمایش مستمر با موفقیت کامل تحقق پیدا کرد.  در کنار این یافته با ارزش دو نوع محصول صنعتی نیز از خانواده ایمپلنت که بطور گسترده در جراحی های فک و صورت مورد استفاده قرار می گیرند از ماده فراوری شده ( تیتانیم خالص نانوساختار) تولید شد. این محصولات شامل ایمپلنت دندانی و پلاک ماتریکسی هستند که نقشه ابعادی آنها از طریق مهندسی معکوس ایمپلنتهای دو برند بین المللی معتبر تهیه و از جنس تیتانیم خالص نانوساختار فراوری شده در طرح مذکور تولید شدند. فاکتورهایی همچون وجود تقاضای بالا در بازار داخل کشور به ایمپلنتهای دندانی،  خواص برتر محصول تولید شده نسبت به محصولات با تکنولوژی قدیمی که در حال حاضر توسط شرکتهای خارجی در بازار ایران عرضه می شوند و مهمتر از همه داشتن شاخص های اقتصادی بسیار ممتاز ضمن اینکه طرح مذکور را به یک طرح سود ده  جهت سرمایه گذار ی تبدیل کرده است. همچنین در صورت سرمایه گذاری و تولید صنعتی می توان با  توسعه ظرفیت تولید و تنوع دادن به محصولات به تدریج موجبات قطع وابستگی کشور به واردات  ایمپلنتهای با تکنولوژی قدیمی را فراهم آورد.  سوابق کاری: شرکت توربین ماشین خاورمیانه (تهران)، 84 تا 86، سمت: مدیر دپارتمان مواد زمینه فعالیت: همکاری در چندین پروژه  تولید و تعمیر توربین های گازی و بخار مورد مصرف در نیروگاه ها و صنایع نفت و گاز شرکت کارنو (تهران)،  سال 93 سمت: مدیر کیفیت زمینه فعالیت: ساخت و بازسازی تجهیزات دوار مورد مصرف در صنایع نفت و صنایع ریلی از قبیل توربین های گاز، بخار ، پمپ، و توربوشارژر دوره های تخصصی گذرانده شده: دوره بازرسی غیر مخرب با روش مایعات نافذ:                  محل برگزاری دوره: تهران،  شرکت  NAFTA                    زمان: پاییز سال 1393                  نوع مدرک اخذ شده : مدرک بین المللی سطح 2، و سطح 3 دوره بازرسی غیر مخرب با روش ذرات مغناطیسی :                محل برگزاری دوره: تهران،  شرکت  NAFTA                    زمان: پاییز سال 1393                 نوع مدرک اخذ شده : مدرک بین المللی سطح 2، و سطح 3 Origin

دانشکده مهندسی معدن Mining Engineering Department
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 34 queries by YEKTAWEB 3862