بایگانی بخش قوانین و مقررات

img_yw_news
چهارشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۴ -

خلاصه ای از قانون استخدام کشوری

مصادیق تخلفات اداری و مجازات های مندرج در قانون رسیدگی به تخلفات اداری، موضوع فصل های دوم و سوم قانون مذکور در ذیل گنجانده شده است. برای دریافت خلاصه ای از قانون استخدام کشوری،قانون رسیدگی به تخلفات اداری و بندهایی از دستورالعمل اجرایی آن اینجا کلیک نمائید.

img_yw_news
چهارشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۴ -

قانون رسیدگی تخلفات اداری

 برای دریافت قانون رسیدگی به تخلفات اداری اینجا را کلیک نمائید.