بایگانی بخش آیین نامه ها

img_yw_news
دوشنبه ۵ بهمن ۱۳۹۴ -

آیین نامه های جذب

شرایط عمومی و اختصاصی استخدام اعضای هیأت علمی تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی آزمایشی تبدیل وضعیت رسمی آزمایشی به رسمی قطعی هیأت علمی طرح سربازی آیین نامه ارتقای اعضای هیات علمی پیرو شیوه نامه اجرایی آیین نامه ارتقا شیوه نامه اجرایی آیین نامه ارتقا


پیوندهای تصویری
copyright@2019.Urmia University of Technology