بایگانی بخش معرفی اساتید مشاور دانشجویان شاهد

img_yw_news
شنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۳ -

معرفی اساتید مشاور دانشجویان شاهد

اسامی اساتید مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر در سالتحصیلی 97-98 برق و اپتیک لیزر مهندس عالی نژاد مکانیک و هوافضا دکتر عبدی شیمی دکتر رفیعی کامپیوتر دکتر سرمدی عمران دکتر شکسته بند صنایع دکتر جهانگشای رضایی معدن و مواد دکتر مختاریان