برگشت به دانشگاه صنعتی ارومیه
   [صفحه اصلی ]     [ English ]  
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
معرفی دانشکده::
معرفی رشته::
اشخاص::
اخبار و رویدادها::
انجمن علمی::
قوانین و آیین نامه ها::
تالارهای بحث و گفتگو::
تماس با ما::
تسهیلات وبگاه::
انتقادات و پیشنهادات::
::
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
:: رزومه ::

 Curriculum Vitae

Hashem Omrani
Assistant Professor in Industrial and Systems Engineering
Faculty of Industrial Engineering
Urmia University of Technology
Tel: +98-4431980312
Fax:+98(0)4413554184
E-mail: omrani57@iust.ac.ir, h.omrani@uut.ac.ir
AWT IMAGE

  Personal Details

  Full Name: Hashem Omrani

  Date of Birth: 1978

  Nationality: Iranian

 
Education
  Ph.D.: Industrial Engineering, Iran University of Science & Technology, Tehran, Iran, 2011

  M.sc.: Industrial Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran, 2006

  B.sc.: Bio-Electrical Engineering, Sahand University of Technology, Tabriz, Iran, 2003

 
Work Experiences

  Institute of Energy Management and Planning, Tehran, Iran

  Iranian Tobacco Company, Tehran, Iran

  Yas Industrial Engineering Company, Tehran, Iran

  Ministry of Energy, Tehran, Iran

   
Research Interests

  Linear and Non-linear Optimization

  Multiple Criteria Decision Making

  Game Theory

  Efficiency and Productivity Analysis (DEA, SFA …)

  Econometric
 Uncertain Programming (Fuzzy & Stochastic Programming, Robust Optimization)

  Courses Taught

  Operation Research I, II

  Multiple Criteria Decision Making

  Game Theory

  Probability and Statistics

  Engineering Economy

  Advanced Production Management

  Queueing Theory

 
Papers presented at Conferences

1- A. Azadeh, S.F. Gaderi and H. Omrani, “An Integrated DEA-PCA model for Performance Assessment of Power Distribution Units”, International Business &
Economics Research Conference – USA, 2005

2- A. Azadeh, S.F. Gaderi and H. Omrani, “An Integrated DEA-COLS-PCA Model for Performance Assessment and Optimization of Electricity Distribution Units”, Industrial Informatics, 2006 IEEE International Conference on Volume, Issue, Aug. 2006 Page(s):236 – 241

3- سید فرید قادری، محمد علی آزاده، هاشم عمرانی، "مدل رقابتی بازار نفت برای کشورهای عضو اپک"، پنجمین همایش ملی انرژی،تهران، 1384

4- محمد علی آزاده، سید فرید قادری، هاشم عمرانی، "ارزیابی عملکرد شرکتهای توزیع برق ایران با استفاده از روشهای پارامتریک و ناپارامتریک"، بیستمین کنفرانس بین المللی برق- تهران، 1384

5- هاشم عمرانی، "تخمین بهره وری شرکتهای توزیع برق ایران در دوره 1383-1379"، بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق- تهران، 1385

6- هاشم عمرانی، "روشی جدید برای رتبه بندی شرکت های توزیع برق"، بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق- تهران، 1385

7- هوشنگ محمدی، هاشم عمرانی، رسول قرنلی، "تعیین مقادیر هدف برای شرکت های گاز استانی با استفاده از یک مدل DEA-MCDM  در فضای غیر قطعی"سومین همایش ملی تخصصی گاز ایران، تهران، 1388

8- هاشم عمرانی، فرزانه ادبی، "مدیریت سبد پروژه با تکنیکهای تصمیم گیری چند معیاره فازی مطالعه موردی در صنعت راهسازی"، نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، تهران، 1391

9- هاشم عمرانی، مهدی کشاورز، "محاسبه کارایی زنجیره تأمین به کمک روش تحلیل پوششی داده های شبکه ای"، پنجمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها، تنکابن، 1392

10- هاشم عمرانی، مهدی کشاورز، "ترکیب relational network DEAو AHP برای رتبه بندی و ارزیابی زنجیره های تأمین"، کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت، شیراز، 1392

11- هاشم عمرانی، عادل مهذبی، "کاربرد رویکرد استوار در انتخاب سبد مالی بهینه، مطالعه موردیبورس اوراق بهادار تهران"، دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، تهران، 1392

12- هاشم عمرانی، رامین قاری زاده بیرق، مقصود سلیمانپور، "ارزیابی عملکرد شرکتهای توزیع برق ایران با استفاده از روش تلفیقی تحلیل مولفه های اصلی و تحلیل پوششی داده ها در فضای رقابتی"، دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، تهران، 1392

13- هاشم عمرانی، رامین قاری زاده بیرق، مقصود سلیمانپور، "طراحی سیستم ارزیابی عملکرد و رتبه بندی شرکتهای برق منطقه ای ایران با استفاده از روش تحلیل پوششی داده های شبکه ای"، بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی برق، تهران، 1392

14- گلاویژ حسن علی آباد، هاشم عمرانی، علی آتش سوز، "شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر سیستم خرید و تدارکات درشرکت های توزیع برق مطالعه موردی:شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی"، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی، 1392

15- گلپر مکریانی، هاشم عمرانی "ترکیب مدل های تحلیل پوششی داده ها (DEA) و تحلیل سلسله مراتبی (AHP) برای مکان یابی نیروگاه ها خورشیدی در ایران با داده های غیر قطعیکنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 21، 1393

16- فرشته مبرز، هاشم عمرانی، "استفاده از مدل DEA برای مسائل مکان یابی- تخصیص تحت شرایط عدم قطعیتکنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 21، 1393

17- ساسان قادری، هاشم عمرانی، "بررسی تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر تحول سازمانی مطالعه موردی: کارکنان صندوق مهر امام رضا (عکنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی، 1393

18- لیلا نجفی خانشان، هاشم عمرانی, "ارائه مدلی برای قیمت گذاری رقابتی در شبکه زنجیره تامین با کانالهای فروش سنتی و اینترنتیکنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار، 1393

19-  هاشم عمرانی، زهرا مشایخی، "انتخاب سبد سهام چند هدفه بر پایه مدل مارکویتز و تحلیل پوششی داده‌ها با استفاده از الگوریتم ژنتیک چند هدفه با مرتب سازی نامغلوب"، اولین کنفرانس ملی الگوریتم های فراابتکاری و کاربردهای آن در علوم و مهندسی، 1393

20- مهدیه بابایی، هاشم عمرانی، "رویکرد بهینه سازی استوار در انتخاب تأمین کننده تحت تدارکات ناب"، یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، تهران، 1393

21- الهام سلطانزاده، هاشم عمرانی، "ارائه مدل تحلیل پوششی داده های شبکه ای فازی برای ارزیابی خطوط هوایی ایران در شرایط عدم قطعیت"، دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، تهران، 1394

22- هاشم عمرانی، سپیده میرزایی،"مدل­سازی بازار برق رقابتی با مکانیزم پرداخت بر اساس پیشنهاد و تعیین قیمت تعادلیبا رویکرد تئوری بازی­ها"، دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، تهران، 1394

23- هاشم عمرانی، ایمان هوشیار، سامان مرادی، ابوالفضل جعفری، "ارائه یک مدل چند هدفه با درنظر گرفتن شرکت لجستیک طرف سوم و انتخاب تامین کننده بطور همزمان در شبکه زنجیره تامین حلقه بسته"، دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، تهران، 1394

Journal Publications:

 1- S.J. Sadjadi and H. Omrani, “Data Envelopment Analysis with Uncertain Data: An Application for Iranian Distribution Companies”, Energy Policy 36 (2008) 4247–4254

2- A. Azadeh, S.F. Gaderi and H. Omrani, “A Deterministic Approach for Performance Assessment and Optimization of Power Distribution Units in Iran”, Energy Policy 37 (2009) 274–280

3- A. Azadeh, S.F. Gaderi H. Omrani and H. Eivazy, “An Integrated DEA-COLS-SFA Algorithm for Optimization and Policy Making of Electricity Distribution Units”, Energy Policy 37 (2009) 2605–2618

4- S.J. Sadjadi and H. Omrani, “A Bootstrapped Robust Data Envelopment Analysis Model forEfficiency Estimating of Telecommunication Companies in Iran”, Telecommunications Policy34 (2010) 221–232

5- F. Jolai, M. S. Amalnick, M. Alinaghian, M. Shakhsi-Niyaee, H. Omrani, “A Hybrid MemeticAlgorithm for Maximizing the Weighted Number of Just-in-time Jobs on Unrelated ParallelMachines”, Journal of Intelligent Manufacturing, 22 (2011) 247–261

6- H. Omrani, A. Abdollahzadeh, S and M. Alinaghian, “A Simple and Efficient Goal Programming Model for Computation of Fuzzy Linear Regression with Consideration Outliers”, Journal of Uncertain Systems 5 (1) (2011) 62– 71

7- H. Omrani, A. Azadeh, S. F. Ghaderi and S. Aabdollahzadeh, “A Consistent Approach for Performance Assessment of Decision Making Units”, International Journal of Energy Sector Management 4 (3) (2010) 399 – 416

8- S.J. Sadjadi, H. Omrani, A. Makui and K. Shahanaghi, “An Interactive Robust Data Envelopment Analysis Model for Determining Alternative Targets in Iranian Electricity Distribution Companies”, Expert Systems with Applications 38 (2011) 9830–9839

9- S.J. Sadjadi, H. Omrani, S. Abdollahzadeh, M. Alinaghiana and H. Mohammadi, “A RobustSuper-efficiency Data Envelopment Analysis Model for Ranking of Provincial Gas Companies in Iran”, Expert Systems with Applications 38 (2011) 10875–10881

10- H. Omrani, S.G.J. Naini and M. Alinaghian, “A Robust Fuzzy Linear Regression Model forForecasting Electricity Consumption of Residential Sector in Iran”, International Journal ofApplied Management Science 4(4) (2012) 425-438

11- H. Omrani, “Robust Data Envelopment Analysis Model with Fuzzy Perturbation in Inputsand Outputs”, International Journal of Industrial and Systems Engineering 15(4), (2013) 426-442

12- I. Maleki, H. Omrani, R. Ghodsi, A. Khoei, “Project Selection Using Fuzzy Linear Programming Model”, International Journal of Operational Research, 19(2) (2014) 211-233

13- H. Omrani, “Common Weights Data Envelopment Analysis with Uncertain Data: a RobustOptimization Approach”, Computers & Industrial Engineering, 66 (2013) 1163-1170

14- H. Omrani and M. Keshavarz, “Measuring Performance of Supply Chain by Relational Network DEA: A Game Theory Approach”, European Online Journal of Natural and Social Sciences, 2(3) (2013) 137-141

15- A. Hafezalkotob, E. Haji-Samiand H. Omrani," Robust DEA under discrete uncertain data: a case study of Iranian electricity distribution companies", Journal of Industrial Engineering International, 11(2) (2014) 199-208

16- H. Omrani, M. Keshavarz, "An interval programming approach for developing economic order quantity model with imprecise exponents and coefficients, Applied Mathematical Modelling 38 (2014) 3917–3928

17- H. Omrani, F. Adabi, "Designing a supply chain management based on distributers’ efficiency measurement", Uncertain Supply Chain Management 3 (2014) 87–96

18- H. Omrani, R. GharizadehBeiragh and S. ShafieiKaleibari, “Performance assessment of Iranian electricity distribution companies by an integrated cooperative game data envelopment analysis principal component analysis approach", International Journal Electrical Power and Energy Systems 64 (2015) 617–625

19- H. Omrani, F. Adabi, "Designing a robust supply chain management based on distributers’ efficiency measurement", Decision Science Letters 4 (2015) 15–26

20- H. Omrani and M. Keshavarz, “A performance evaluation model for supply chain of shipping company in Iran: an application of the relational network DEA”, Maritime Policy & Management, 43 (2016) 121-135.

21- H. Omrani, F. GhiasvandGhiasi, “Facility location decisions in supply chain design under uncertainty: a robust optimization approach", International Journal of Operational Research, Forthcoming.

22- H. Omrani, A. Bozorgi-Amiri, "Estimation of efficiency scores with perturbation in data: an application for provincial gas companies in Iran", International Journal of Operational Research, Forthcoming.

23- F. Yahyazadeh, H. Omrani, "Evaluating Supply Chain Management and Its Impact on Service Quality Management in Tourism Industry", Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences, 5(2) (2015), 2957-2966.

24- Z. Mashayekhi, H. Omrani, " An Integrated Multi-Objective Markowitz DEA Cross-Efficiency Model with Fuzzy Returns for Portfolio Selection Problem", Applied Soft Computing, 38 (2016), 1-9.

25- سید فرید قادری، محمد علی آزاده، هاشم عمرانی، "ارزیابی عملکرد شرکتهای توزیع برق با روش های تحلیل پوششی داده ها (DEA) و حداقل مربعات معمولی تصحیح شده (COLS)"، فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه صنعتی شریف، 43، 144-137، 1387.

26- محمد علی آزاده، محسن صادق عمل نیک، هاشم عمرانی، "ترکیب مدلهای پارامتریک و ناپارامتریک برای رتبه بندی شرکتهای توزیع برق"، مجله علمی پژوهشی بین المللی علوم مهندسی دانشگاه علم و صنعت ایران، 19(1)، 64-53، 1387.

27- محمد زنده دل، علی بزرگی امیری، هاشم عمرانی، "ارائه مدل مکان‌یابی پایگاه‌های اهدای خون با در نظر گرفتن اختلال در محل استقرار"، نشریه علمی پژوهشی مهندسی صنایع دانشگاه تهران، 48، 43-33، 1393

28- هاشم عمرانی، فرزانه ادبی، نرگس ادبی، " ارائه الگوریتم چند هدفه تجمع ذرات برای انتخاب پروژه در شرایط عدم قطعیت" نشریه علمی پژوهشی بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دانشگاه علم و صنعت ایران، پذیرفته شده برای انتشار.

29- هاشم عمرانی، رامین قاری زاده بیرق، سعید شفیعی کلیبری، " ارائه مدل ترکیبی برای ارزیابی عملکرد و رتبه‌بندی شرکت‌های بیمه ایران با استفاده از نظر خبرگان "، نشریه علمی پژوهشی مدیریت صنعتی دانشگاه تهران، 6(4)، 807-791، 1393.

30- هاشم عمرانی، "رویکرد شاخص ترکیبی برای یافتن درجه توسع نیافتگی شهرستان بوکان در مقایسه با سایر شهرستان های استان آذربایجان غربی"، نشریه پژوهش های زاگرس، 2 (4-5) 1394، 21-32.

31- هاشم عمرانی، زهرا مشایخی، "انتخاب سبد سهام چند هدفه با ترکیب مدل‌های مارکویتز و تحلیل پوششی داده‌های تقاطعی"، مجله علمی و پژوهشی مهندسی صنایع و مدیریت دانشگاه صنعتی شریف، پذیرفته شده برای انتشار 

  Reviewer
European Journal of Operational Research

Computers and Industrial Engineering

Telecommunications Policy

 International Journal of Energy Sector Management

 Asia Pacific Management Review

Energy Efficiency

Journal of the Operational Research Society

Journal of Cleaner Production

نشریه مهندسی صنایع و مدیریت دانشگاه صنعتی شریف

نشریه مهندسی صنایع دانشگاه تهران

دفعات مشاهده: 1914 بار   |   دفعات چاپ: 720 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 156 بار   |   0 نظر
>
مهندسی صنایع Industrial Ingineering
Persian site map - English site map - Created in 0.042 seconds with 865 queries by yektaweb 3345