پذیرش پردیس دانشگاهی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۷/۲۵ | 

پذیرش پردیس دانشگاهی


دفعات مشاهده: 1863 بار   |   دفعات چاپ: 405 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

پذیرش دکتری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۷/۲۵ | 

پذیرش دکتری

    پذیرش- آزمون

در این روش پذیرش دانشجو صرفاً از طریق کنکور سراسری که سالانه توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می‌گردد صورت می‌گیرد و پذیرفته‌شدگان نهایی از سوی سازمان سنجش آموزش کشور به دانشگاه‌ها اعلام می‌شوند.

    پذیرش بدون آزمون

در صورت صدور مجوز پذیرش بدون آزمون (از طریق آزمون داخلی، مصاحبه یا بررسی رزومه علمی) از سوی وزارت علوم، تحقیقات وفناوری مراتب از طریق سایت دانشگاه صنعتی ارومیه اطلاع‌رسانی می‌گردد.​​

    پذیرش دانشجوی غیر ایرانی

متقاضیان غیر ایرانی تحصیل در دانشگاه صنعتی ارومیه می‌توانند با مراجعه به امور بین‌الملل دانشگاه و یا از طریق اداره کل امور دانشجویان غیر ایرانی وزارت علوم درخواست تحصیل خود را در دانشگاه صنعتی ارومیه ارائه نمایند.

    پذیرش دانشجوی ایرانی از خارج

دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه‌های معتبر خارج کشور می‌توانند تقاضای خود را برای ادامه تحصیل در دانشگاه صنعتی ارومیه به معاونت آموزش دانشگاه ارائه نمایند.

    میهمان یک نیمسال

با توجه به مقررات آموزش عالی کشور نقل و انتقال دانشجویان (موقت، دائم، میهمان...) در مقاطع تحصیلات تکمیلی ممنوع می‌باشد.

    استعدادهای درخشان

متقاضیان در صورت داشتن شرایط لازم و رزومه علمی می‌توانند درخواست خود را به معاونت آموزشی و پژوهشی ارائه نمایند.

    قهرمانان ورزشی

ظرفیت مختص قهرمانان ورزشی است که جهت ادامه تحصیل در رشته‌های مرتبط از سوی سازمان سنجش آموزش کشور معرفی می‌شوند.

    بورس بنیاد ملی نخبگان (شهید احدی)

این افراد مستقیماً از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به دانشگاه معرفی‌شده و در حقیقت بورسیه آن وزارت می‌باشند.

    بورس مربیان

این سهمیه مختص مربیان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بوده که در صورت احراز شرایط لازم مستقیماً از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جهت ادامه تحصیل به دانشگاه‌ها معرفی می‌شوند.

    تبدیل بورس خارج به داخل

این سهمیه متعلق به افرادی است که بورسیه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می‌باشند و همانند کسانی که از سهمیه مربیان استفاده می‌کنند مستقیماً از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جهت ادامه تحصیل به دانشگاه‌ها معرفی می‌شوند.

    جانبازان روشندل

سهمیه‌ای است مختص جانبازان روشندل که در صورت احراز شرایط از سوی سازمان سنجش آموزش کشور جهت ادامه تحصیل به دانشگاه‌ها معرفی می‌شوند.

    حافظان قرآنی

حافظان کل قرآن کریم پس از ارزیابی توسط سازمان سنجش آموزش کشور جهت ادامه تحصیل در رشته‌های مرتبط از سوی آن سازمان به دانشگاه‌ها معرفی می‌شوند.


دفعات مشاهده: 7880 بار   |   دفعات چاپ: 627 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

پذیرش کارشناسی ارشد

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۷/۲۵ | 

پذیرش کارشناسی ارشد

    پذیرش- آزمون

در این روش پذیرش دانشجو صرفاً از طریق کنکور سراسری که سالانه توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می‌گردد صورت می‌گیرد و پذیرفته‌شدگان نهایی از سوی سازمان سنجش آموزش کشور به دانشگاه‌ها اعلام می‌شوند.

    پذیرش بدون آزمون

در صورت صدور مجوز پذیرش بدون آزمون (از طریق آزمون داخلی، مصاحبه و یا بررسی رزومه علمی) از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مراتب از طریق سایت دانشگاه صنعتی ارومیه اطلاع‌رسانی می‌گردد.

    پذیرش دانشجوی غیر ایرانی

متقاضیان غیر ایرانی تحصیل در دانشگاه صنعتی ارومیه می‌توانند با مراجعه به امور بین‌الملل دانشگاه و یا از طریق اداره کل امور دانشجویان غیر ایرانی وزارت علوم درخواست تحصیل خود را در دانشگاه صنعتی ارومیه ارائه نمایند.

    پذیرش دانشجوی ایرانی از خارج

دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه‌های معتبر خارج کشور می‌توانند تقاضای خود را برای ادامه تحصیل در دانشگاه صنعتی ارومیه به معاونت آموزش دانشگاه ارائه نمایند.

    میهمان دائم

با توجه به مقررات آموزش عالی کشور نقل و انتقال دانشجویان (موقت، دائم، میهمان...) در مقاطع تحصیلات تکمیلی ممنوع می‌باشد.

    میهمان یک نیمسال

با توجه به مقررات آموزش عالی کشور نقل و انتقال دانشجویان (موقت، دائم، میهمان...) در مقاطع تحصیلات تکمیلی ممنوع می‌باشد.

    استعدادهای درخشان

متقاضیان در صورت داشتن شرایط لازم و رزومه علمی می‌توانند درخواست خود را به معاونت آموزشی و پژوهشی ارائه نمایند.

    قهرمانان ورزشی

ظرفیت مختص قهرمانان ورزشی است که جهت ادامه تحصیل در رشته‌های مرتبط از سوی سازمان سنجش آموزش کشور معرفی می‌شوند.


دفعات مشاهده: 9631 بار   |   دفعات چاپ: 610 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

پذیرش کارشناسی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۷/۲۵ | 

پذیرش کارشناسی

    پذیرش- آزمون

در این روش پذیرش دانشجو صرفاً از طریق کنکور سراسری که سالانه توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می‌گردد صورت می‌گیرد و پذیرفته‌شدگان نهایی از سوی سازمان سنجش آموزش کشور به دانشگاه‌ها اعلام می‌شوند.

    پذیرش - انتقالی با تغییر رشته

متقاضیان انتقال بر اساس ضوابط وزارت علوم، درخواست انتقال خود را صرفاً از طریق پورتال وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در موعد مقرر که سالانه از سوی وزارت علوم اعلام می‌شود، ارسال و اقدام نمایند.

    پذیرش - انتقالی بدون تغییر رشته

متقاضیان انتقال بدون تغییر رشته بر اساس ضوابط وزارت علوم، درخواست انتقال خود را صرفاً از طریق پورتال وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در موعد مقرر که سالانه از سوی وزارت علوم اعلام می‌شود، ارسال و اقدام نمایند.

    پذیرش بدون آزمون

در صورت صدور مجوز پذیرش بدون آزمون (از طریق آزمون داخلی، مصاحبه و یا بررسی رزومه علمی) از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مراتب از طریق سایت دانشگاه صنعتی ارومیه اطلاع‌رسانی می‌گردد.

    پذیرش دانشجوی غیر ایرانی

متقاضیان غیر ایرانی تحصیل در دانشگاه صنعتی ارومیه می‌توانند با مراجعه به امور بین‌الملل دانشگاه و یا از طریق اداره کل امور دانشجویان غیر ایرانی وزارت علوم درخواست تحصیل خود را در دانشگاه صنعتی ارومیه ارائه نمایند.

    پذیرش دانشجوی ایرانی از خارج

دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه‌های معتبر خارج کشور می‌توانند تقاضای خود را برای ادامه تحصیل در دانشگاه صنعتی ارومیه به معاونت آموزش دانشگاه ارائه نمایند.

    پذیرش تغییر رشته داخل دانشگاه

دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه صنعتی ارومیه می‌توانند در صورت تمایل به تحصیل در رشته تحصیلی دیگر با رعایت قوانین و مقررات مربوط، در صورت موافقت گروه محل تحصیل، درخواست تغییر رشته خود را به معاونت آموزشی دانشگاه منعکس نمایند و دانشگاه پس از بررسی شرایط دانشجو و در صورت داشتن ظرفیت در رشته مقصد اقدام به اعلام نتیجه خواهد نمود.

    میهمان دائم

میهمان دائم همانند انتقال، از طریق ثبت درخواست در پورتال وزارت علوم صورت می‌گیرد.

    میهمان یک نیمسال

میهمان موقت همانند انتقال و میهمان دائم از طریق ثبت درخواست در پورتال وزارت علوم صورت می‌گیرد.

    استعدادهای درخشان

متقاضیان در صورت داشتن شرایط لازم و رزومه علمی می‌توانند درخواست خود را به معاونت آموزشی و پژوهشی ارائه نمایند.

    انتقال فرزندان هیات علمی و کارکنان دانشگاه

امتیازی است مختص فرزندان اعضاء هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی که در صورت دارا بودن شرایط قانونی و احراز صلاحیت کافی، پس از دو نیمسال تحصیل در دانشگاه مقصد به صورت میهمان انتقال صورت می‌گیرد.

    قهرمانان ورزشی

ظرفیت مختص قهرمانان ورزشی است که جهت ادامه تحصیل در رشته‌های مرتبط از سوی سازمان سنجش آموزش کشور معرفی می‌شوند.


دفعات مشاهده: 9953 بار   |   دفعات چاپ: 548 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

در باره دانشگاه

AWT IMAGE

دانشگاه صنعتی ارومیه با چشم انداز دستیابی به سطح دانشگاههای توسعه یافته در تمامی شاخص ها، دستیابی به آخرین یافته های علمی و تکنولوژیکی، پژوهش محور نمودن جریان تصمیم گیریهای فنی، ارائه تمام رشته های مورد نیاز بخش صنعت و معدن شمالغرب کشور، فعال نمودن پذیرش دانشجو در مقطع تحصیلات تکمیلی، ارتقا به جایگاه یک دانشگاه بین المللی و فراملی، جذب دانشجو از کشورهای خارج و ارائه خدمات علمی و پژوهشی به کشورهای همسایه و ... در سال 1385 پا به عرصه ظهور نهاد.

اعتلای فرهنگ و موقعیت علمی استان و نقش موثر آن در کشور، توسعه آموزش عالی استان و بهبود شاخص دانشجو، افزایش سهم دانشجویان رشته های فنی و مهندسی، تقویت ارتباط بخش صنعت و معدن با بخش آموزش عالی، تسریع و تسهیل توسعه بخش صنعت استان و تربیت نیروی انسانی متخصص، عملی کردن سیاستهای محرومیت زدایی در منطقه، کمک به تبدیل استان از یک اقتصاد نهاده محور به یک اقتصاد بهره ور محور از اهداف اصلی تاسیس دانشگاه صنعتی ارومیه می باشد.


دفعات مشاهده: 8227 بار   |   دفعات چاپ: 828 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 78 بار   |   0 نظر

تاریخچه دانشگاه صنعتی ارومیه


هیئت موسس دانشگاه صنعتی ارومیه در تابستان 1384 تشکیل و شروع بکار نمود. پیرو اخذ موافقت اصولی تأسیس دانشگاه صنعتی ارومیه با عنایت ویژه رئیس جمهور محترم جناب آقای دکتر احمدی نژاد و با پیگیری مسئولین امر، ردیف بودجه مستقلی برای این دانشگاه با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی ایران ایجاد گردید. با کسب مجوز شروع فعالیتهای آموزشی-پژوهشی در سه رشته مهندسی فناوری اطلاعات(IT)، مهندسی مکانیک و مهندسی صنایع در مقطع کارشناسی در اسفند ماه 1385 دانشگاه صنعتی ارومیه رسماً شروع بکار نمود.

توسعه عمرانی دانشگاه
در ششم اسفند ماه 1385 دانشگاه صنعتی ارومیه در زمینی به مساحت 2 هکتار در 5/2 کیلومتری شهر ارومیه و در امتداد جاده بند و رودخانه شهرچای بصورت رسمی شروع به فعالیت نمود. ساختمان موجود در محوطه با متراژی در حدود 1500 مترمربع قبلاً توسط سازمان آب منطقه ای استان و با نام ساختمان مطالعات و تحقیقات «برف و یخ» احداث گردیده بود.
افزایش دانشجو و نیاز مبرم به فضاهای آموزشی و اداری، مسئولان دانشگاه را برآن داشت تا عملیات احداث اولین دانشکده در شهریور سال 86 آغاز گردد. فاز اول دانشکده مهندسی شیمی در زمینی به مساحت 900 مترمربع و با زیربنای 2500 مترمربع در مهر ماه 1387 به بهره برداری رسید. نیاز به سالن مطالعه و سایت رایانه مجهز با عث گردید همزمان با احداث فاز اول دانشکده مهندسی شیمی، کلنگ طرح توسعه ساختمان اداری توسط استاندار محترم در اردیبهشت سال 1387 به زمین زده شودکه با طرحی بسیار زیبا توسط پیمانکاران مجرب و با متراژ 850 مترمربع احداث گردید.
رشد میزان جذب دانشجو باعث شد تا احداث فاز دوم دانشکده مهندسی شیمی نیز در فروردین ماه سال 1388 آغاز شود. این طرح ضمن اتصال به ساختمان مرکزی و فاز اول دانشکده مهندسی شیمی، باعث بوجود آمدن ساختمانی واحد با ویژگی های منحصر بفرد گردید.

واگذاری مالکیت شهرک فناوری الکترونیک و صنایع غذایی به دانشگاه صنعتی ارومیه از جمله دستاوردهای ارزشمند دور سوم سفر محترم جمهور و هیئت دولت به استان آذربایجان غربی بشمار می رود. این واگذاری ثمره تلاشهای خستگی ناپذیر مسئولین دانشگاه و مساعدت مقامات استان بوده و با هدف پربارتر نمودن تعامل نخبگان صنعت و دانشگاه صورت گرفته است.

برج دانشگاه صنعتی ارومیه که شامل دانشکده های مهندسی مکانیک، مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات و مهندسی صنایع و مدیریت می باشد با زیربنای 25 هزار مترمربع و در 15 طبقه در ضلع جنوبی دانشگاه در حال احداث می باشد که یکی از پروژه های منحصر بفرد شهر ارومیه خواهد بود.


دفعات مشاهده: 6686 بار   |   دفعات چاپ: 882 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 204 بار   |   0 نظر

اهداف تاسیس دانشگاه

* اعتلای فرهنگ و موقعیت علمی استان و نقش موثر آن در کشور

* توسعه آموزش عالی استان و بهبود شاخص دانشجو

* افزایش سهم دانشجویان رشته های فنی و مهندسی

* تقویت ارتباط بخش صنعت و معدن با بخش آموزش عالی

* تسریع و تسهیل توسعه بخش صنعت استان و تربیت نیروی انسانی متخصص

* عملی کردن سیاستهای محرومیت زدایی در منطقه

* کمک به تبدیل استان از یک اقتصاد نهاده محور به یک اقتصاد بهره ور محور


دفعات مشاهده: 5762 بار   |   دفعات چاپ: 828 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 201 بار   |   0 نظر

چشم انداز توسعه دانشگاه

* دستیابی به سطح دانشگاههای توسعه یافته در تمامی شاخص ها
* دستیابی به آخرین یافته های علمی و تکنولوژیکی و پژوهش محور نمودن جریان تصمیم گیریهای فنی
* ارائه تمام رشته های مورد نیاز بخش صنعت و معدن شمالغرب کشور و فعال نمودن پذیرش دانشجو در مقطع تحصیلات تکمیلی
* ارتقای دانشگاه صنعتی ارومیه به یک دانشگاه بین المللی و فراملّی و جذب دانشجو از کشورهای خارج و ارائه خدمات علمی و پژوهشی به کشورهای همسایه

در چشم انداز، جمعیت دانشجویی دانشگاه صنعتی به 10 هزار نفر با 10 دانشکده خواهد رسید که 60 درصد از جمعیت دانشجویی به تحصیلات تکمیلی تعلق خواهد داشت.


دفعات مشاهده: 6309 بار   |   دفعات چاپ: 846 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 176 بار   |   0 نظر

چارت سازمانی دانشگاه

  - هیأت امنا

 • ریاست دانشگاه
  • دفتر ریاست
  • روابط عمومی و امور بین الملل
  • مدیریت طرح و برنامه
  • گروه امور دانشجویان شاهد و ایثارگر
  • اداره حراست
  • مدیریت وب سایت دانشگاه
  • معاونت آموزشی و پژوهشی
   • مدیریت امور آموزشی
   • مدیریت امور پژوهشی و فناوری
   • اداره آموزش های آزاد و مجازی
   • گروه کارآفرینی، رشد و ارتباط با صنعت
   • تحصیلات تکمیلی
   • کتابخانه
   • گروه توسعه فناوری دانشگاه
  • معاونت دانشجویی و فرهنگی
   • مدیریت دانشجویی
    • امور تغذیه
    • امور خوابگاهها
    • صندوق امور دانشجویان
   • اداره امور فرهنگی و فوق برنامه
   • اداره تربیت بدنی
  • معاونت اداری و پشتیبانی
   • مدیریت امور اداری
    • دبیرخانه
   • مدیریت امور مالی
   • مرکز داده و خدمات ماشینی
  • دانشکده ها، پژوهشکده ها، مراکز تحقیقاتی و واحدهای تابعه آموزشی
   • دانشکده مهندسی مکانیک
   • دانشکده مهندسی فناوری اطلاعات (IT) و مهندسی کامپیوتر
   • دانشکده مهندسی صنایع
   • دانشکده مهندسی معدن
   • دانشکده مهندسی برق
   • دانشکده مهندسی شیمی
   • دانشکده مهندسی عمران
   • گروه علوم پایه

  - دفتر نمایندگی نهاد مقام معظم رهبری

  - دفتر هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی


دفعات مشاهده: 8022 بار   |   دفعات چاپ: 879 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 179 بار   |   0 نظر

اعضای هیئت موسس دانشگاه صنعتی ارومیه

  اعضای هیئت موسس دانشگاه صنعتی ارومیه( پیش از تاسیس)

 • دکتر رحیم قربانی : استاندار سابق استان آذربایجان غربی (رئیس هیأت مؤسس)
 • دکتر جواد جهانگیرزاده : نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی
 • مهندس ابراهیم حق جو : رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان
 • مهندس جمشید محمدزاده : معاون سیاسی و امنیتی استانداری آذربایجان غربی
 • مهندس محمد باقر داریانی : معاون امور عمرانی استانداری آذربایجان غربی
 • دکتر حسن صدقی : رئیس دانشگاه ارومیه
 • دکتر ایرج میرزائی : عضو هیأت علمی و رئیس دانشکده فنی دانشگاه ارومیه ( دبیر هیأت مؤسس و مسئول راه اندازی دانشگاه صنعتی ارومیه )


دفعات مشاهده: 6515 بار   |   دفعات چاپ: 932 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 167 بار   |   0 نظر

رشته های تحصیلی

 

کارشناسی ارشد

عنوان رشتهگرایش
مهندسی صنایعصنایع
مهندسی صنایع
سیستمهای اقتصادی و اجتماعی
مهندسی فناوری اطلاعاتIT
فیزیکحالت جامد
ریاضی کاربردیریاضی کاربردی
مکانیکتبدیل انرژی
عمرانسازه
مهندسی شیمی
پدیده های انتقال
مهندسی معدن
استخراج

کارشناسی

عنوان رشتهگرایش
مهندسی فناوری اطلاعات----
مهندسی کامپیوترنرم افزار
مهندسی مکانیکجامدات
//حرارت و سیالات
//
هوا فضا
//
اپتیک و لیزر
//بدون گرایش
مهندسی تکنولوژی ساخت و تولیدماشین ابزار
مهندسی صنایعتولید صنعتی
//بدون گرایش
مهندسی شیمیصنایع پتروشیمی
//بدون گرایش
مهندسی معدناکتشافات
مهندسی برقالکترونیک

کارشناسی ناپیوسته

عنوان رشتهگرایش
مهندسی تکنولوژی ساخت وتولیدماشین ابزار
//قالبسازی

در چشم انداز جمعیت دانشجویی دانشگاه صنعتی به 10 هزار نفر با 10 دانشکده خواهد رسید

که 60 درصد از جمعیت دانشجویی به تحصیلات تکمیلی تعلق خواهد داشت........

در حال حاضر رشته های ذیل در دانشگاه دایر می باشد وهر ساله بر اساس مجوز وزارت علوم رشته های جدیدی به مجموعه ذیل اضافه خواهد شد...

دکتری

عنوان رشتهگرایش
فیزیکذرات بنیادی
مهندسی مکانیکتبدیل انرژی

دفعات مشاهده: 48881 بار   |   دفعات چاپ: 861 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 170 بار   |   0 نظر

شهر ارومیه

معرفی، تاریخچه و آشنایی با شهر ارومیه

AWT IMAGEنام رسمی:ارومیه
کشور:ایران Flag of Iran.svg
استان:آذربایجان غربی
نام محلی:اورمیه
نام‌های قدیمی:رضائیه
جمعیت:۸۵۶٬۹۱۴ نفر
رشد جمعیت:۴/۳ درصد (سالیانه)
تراکم جمعیت:۱۴٬۰۰۰ نفر نفر بر کیلومتر مربع
زبان‌های گفتاری:ترکی آذربایجانی و کردی
مذهب:شیعه و سنی
مساحت:۴۲٫۷ کیلومتر مربع
ارتفاع از سطح دریا:۱۳۳۲ متر
ره‌آورد:فرش، نقل
پیش‌شماره تلفنی:۰۴۴۱
---------------------------------------------------
اُرومیّه یکی از شهرهای ایران و مرکز استان آذربایجان غربی و نیز مرکز شهرستان ارومیه است. جمعیت این شهرستان طبق سرشماری سال 1390 برابر با 963738 نفر بوده‌است که از این تعداد 486445 نفر آنان مرد و 477293 نفر آنان زن بوده‌اند.

وجه تسمیه


واژهٔ ارومیه از ترکیب دو واژه آشوری اور (شهر) + میه (آب) تشکیل شده‌است. ارومیه به صورت اورمو، اورومیه و اورمیه تلفظ می‌شود. با آمدن حکومت پهلوی و سلطنت رضاشاه این محل به رضائیه تغییر نام داد و بعد از انقلاب اسلامی دوباره به نام ارومیه برگشت.

جغرافیا


ارومیه در جلگهٔ گسترده و سرسبزی به درازای ۷۰ کیلومتر و به پهنای ۳۰ کیلومتر واقع شده که اطراف آن تا کیلومترها پوشیده از باغات انگور و سیب و کشتزار است. دریاچه ارومیه در شرق و دریاچه مارمیشو در غرب این شهر قرار دارد. این شهر به علت آب و هوای معتدل و داشتن مناظر زیبا، یکی از شهرهای گردشگری ایران محسوب می‌شود. بلندی ارومیه از سطح دریا ۱۳۳۲ متر است.

مردم


بیشترین جمعیت شهر ارومیه را ترک های آذری و کردها و نیز اقلیتی از آشوری‌ها و ارمنی‌ها تشکیل می دهند.

ترکیب جمعیتی این شهر همان طور که در ادامه آمده‌است در زمان شاه عباس صفوی تغییر یافته‌است. طبق یک مطالعه دیگر از ترکیب قومی خانوارهای نمونه و مورد بررسی در سطح شهر ارومیه که حدود سال ۱۳۷۹ انجام گرفت نشان می‌دهد که ترک زبانان ۸۵٫۷٪ درصد خانوارهای نمونه را به خود اختصاص داده و کردزبان‌ها حدود ۱۰٫۵٪ بوده‌اند. در این آمارگیری نمونه‌ای درصد آشوری‌ها،
فارس‌زبان‌ها و ارمنی‌ها در شهر ارومیه به ترتیب ۱٫۷، ۱٫۶ و ۰٫۵ بود.

اکثر مردم آذری ارومیه شیعه مذهب می‌باشند ولی تعداد زیادی آذری های سنی حنفی و شافعی مذهب نیز در داخل شهر و در بیش از ۲۵ روستا از جمله، بالو، قولنجی، کهریز، گل‏تپه، گجین و ولینده زندگی می‌کنند. در ارومیه شماری از ترک زبان های اهل حق نیز زندگی می‌کنند. مذهب کردهای ساکن ارومیه نیز اکثرا سنی است.

تاریخچه


پارسیان در مهاجرت خود از ایران‌ویج نخست در غرب و جنوب دریاچه ارومیه ساکن شدند ولی پس از آن به مهاجرت خود
ادامه دادند و تا سرزمین پارس (استان فارس) پیش رفتند. جلگه ارومیه در دوران باستان در قلمرو مادها، آشوریان، و دیگر اقوام نیز قرار داشته‌است.

شاه عباس بزرگ پس از بیرون راندن عثمانی‌ها از خاک ایران در صدد برآمد طوایفی را برای مرزداری قدرتمند در بخش غربی کشور مستقر سازد. شاه عباس برای این منظور ایل افشار ساکن ابیورد خراسان و دیگر نقاط را در نظر گرفت.
او کلبعلی سلطان ایمانلوی افشار را احضار نموده به لقب خانی و ریاست کل ایل افشار منصوب نمود. سپس دستور داد که ایل افشار که شمار زیادی داشتند و در ولایات عراق، فارس، کرمان و خراسان سکنی داشتند، با تمام امکانات خود حرکت کرده در جلگه ارومیه ساکن شوند.

در این جابجایی هشت هزار خانوار از شش ایل بزرگ این طایفه در جلگهٔ ارومیه استقرار یافتند و حکومت این ناحیه در اختیار کلب علی خان قرار گرفت. متن فرمان شاه عباس یکم خطاب به کلب‌علی خان که سبب این جابجایی ایلی شد در دست است.

همین پیشینه سبب شد تا شماری از سران این طایفه به‌ویژه پس از تأسیس ارتش جدید در ایران، در مناصب فرماندهی حضور داشته باشند.

ترابری


فاصله ارومیه تا تهران در صورت عبور از پل شهید کلانتری (پل میان‌گذر دریاچه ارومیه) ۷۸۰کیلومتر است. همچنین فاصله ارومیه تا تبریز ۱۳۵ کیلومتر می‌باشد.

شهر ارومیه دارای فرودگاه فعال بین‌المللی است. پروازهای داخلی فرودگاه ارومیه به تهران و مشهد و پرواز خارجی به ترکیه، عربستان و دبی دایر می‌باشد. استان آذربایجان غربی با سه کشور ترکیه، عراق و آذربایجان همسایه می‌باشد و کنسولگری ترکیه در این شهر مشغول فعالیت می‌باشد.

تعداد خودرو در ارومیه به ازای هر هزار نفر ۸۰ دستگاه است و این رقم در تهران ۶۰ دستگاه می‌باشد.

مناطق دیدنی


مجتمع تفریحی چی‌چست، پارک جنگلی ارومیه، بند، کوه «سیرداغ»، دریاچه ارومیه، دریاچه مارمیشو، دره قاسملو، مجتمع تجاری تفریحی باری، مسجد جامع، بنای سه گنبد، پل شهید کلانتری، آبشار سولوک ,جاده امامزاده.خیابان شیخ تپه و...

سوغات


امروزه حلوا گردویی، نقل، عرق بیدمشک از رهاوردهای ارومیه هستند.

کشاورزی


انگور و سیب از عمده محصولات کشاورزی شهر ارومیه می‌باشد.

سایر محصولات کشاورزی: گردو، تخمه آفتابگردان و کدو، هلو، زردآلو، شلیل، سیب، گیلاس

حمدالله مستوفی (درگذشتهٔ ۷۴۰ ه.) در وصف ارومیه می‌نویسد: «اورمیه ... باغستان فراوان دارد و از میوه‌هایش انگور خلوقی و امرود پیغمبری و آلوی زرد به غایت خوبست و بدین سبب تبارزه اگر صاحب حسنی را با لباس ناسزا یابند گویند: انگور خلوقی بچه دردرّ سوه‌اندر، یعنی: انگور خلوقی دریده‌شده سبد-اندر.»[۱۳] تبارزه در این جمله به معنی تبریزیان است و جمله‌ای که آورده شده به زبان آذری است که زبان مردم تبریز پیش از رواج ترکی بوده‌است.پل دریاچه ارومیه

AWT IMAGEساحل دریاچه ارومیه

AWT IMAGE

دریاچه ارومیه

AWT IMAGEAWT IMAGEکلیسای سرکیس ارومیه

AWT IMAGEکلیسای ننه مریم ارومیه

AWT IMAGEدفعات مشاهده: 28988 بار   |   دفعات چاپ: 837 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 28 بار   |   0 نظر