برگشت به دانشگاه صنعتی ارومیه
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
معرفی رشته::
اشخاص::
اخبار و رویدادها::
انجمن علمی::
قوانین و آیین نامه ها::
تالارهای بحث و گفتگو::
تماس با ما::
تسهیلات وبگاه::
::
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
زیربخش‌های پایگاه
:: رزومه ::
PERSONAL INFORMATION 
Name: Shiva
Family Name: Salem
Faculty: Chemical Engineering
Email: s.salemche.uut.ac.ir

DEGREES 

Doctor of Philosophy in Chemical Engineering (course and research), September 2011
Iran University of Science and Technology 
Master of Sciences in Chemical Engineering (course and research), September 2006
Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran
Bachelor of Sciences in Chemical Engineering, September 2004
Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran

RESEARCH  INTERESTS

           Synthesis and characterization of nano-inorganic advanced materials
           Synthesis of semiconductors in combination with carbonous materials
           Application of nano-structured materials in the fields of:
                           - Development of innovative photocatalysts
                           - Portable and waste water purification
                           - Development of sustainable energy systems


PUBLICATIONS

Journal Publication
 

Efficient photocatalytic methylene blue degradation by Fe3O4TiO2 core/shell linked to graphene by aminopropyltrimethoxysilane., Environmental Science and Polution Research, Accepted, 2019.

Microwave-assisted for clean and rapid fabrication of highly efficient magnetically separable activated carbon from agriculture shells for low grade industrial corn syrup decoloration: A novel strategy for impregnation of ternary catalytic composite, Food and Bioproducts Processing, 116 (2019), 78-88.

Efficient removal of contaminants from waste lubricant oil by nano-porous bentonite produced via microwave-assisted rapid activation: process identifications and optimization, Environmental Science and Polution Research, Accepted, 2019.

Clean and new strategy for catalytic conversion of agriculture waste shells to activated carbon via microwave-assisted impregnation: Applied and eco-friendly aspect for decoloration of industrial corn syrup and process identifications, Journal of Environmental Chemical Engineering, 7 (2019) 103161.

 

Technical aspect for oxidation of magnesium nitrates to manufacture nano-and micro-sized MgAl2O4 spinel by combustion method, Journal of Advanced Ceramics, 6 (2017) 187-195.
 
​Facil and rapid auto-combustion synthesis of nano-porous Al2O3 by application of hexamethylenetetramine in fuel composition, Journal of Physics and Chemistry of Solids, 117 (2018) 86-93.

Management of adsorbent content in waste motor oil regeneration by spectrophotometrical study and effective acidification in production of nano-porous clay, Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 202 (2018) 214-222.

Optimizing adsorption of blue pigment from wastewater by nano-porous modified Na-bentonite using spectrophotometry based on response surface method, Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 193 (2018) 54-62.

A novel design for clean and economical manufacturing new nano-porous zeolite based adsorbent by alkali cement kiln dust for lead uptake from wastewater, Journal of Cleaner Production 143 (2017) 440-451.

A novel method for the clean synthesis of nanosized cobalt based blue pigments, RSC Advances, 7 (2017) 29899-29909.

Estimation of optimal physico-chemical characteristics of nano-sized inorganic blue pigment by combined artificial neuralnetwork and response surface methodology”, Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems 159 (2016) 80-88.

Facile decoration of TiO2 nanoparticles on graphene for solar degradation of organic dye”, Solid State Sciences 61 (2016) 131-135.

Phase formation of nano-sized metal aluminates using divalent cations (Mg, Co and Zn) by autoignition technique, Ceramics International, 42 (2016) 1140-1149.

Photocatalytic activity enhancement of anatase-graphene nanocomposite for methylene removal: degradation and kinetics” Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 167, (2016) 41-49.

Effect of glycine-starch mixing ratio on the structural characteristics of MgAl2O4 nano-particles synthesized by sol-gel combustion”, Particuology, 24 (2016) 108-112.

Effect of fuel content on formation of zinc aluminate nano and micro-particles synthesised by high rate sol–gel autoignition of glycine-nitrates, Chemical Papers, 70 (2016) 356-364.

Optimal TiO2-graphene oxide nanocomposite for photocatalytic activity under sunlight condition: synthesis, characterization and kinetics, International Journal of Chemical Kinetics, Accepted, (2016).

Preparation and characterization of nano porous bentonite for regeneration of semi treated waste engine oil: Applied aspects for enhanced recovery, Chemical Engineering Journal, 260 (2015) 368–376.

Application of autoignition technique for synthesis of magnesium aluminate spinel in nano scale: Influence of starting solution pH on physico-chemical characteristics of particles, Materials Chemistry and Physics, 155 (2015) 59-66.

Reliability and fracture statistics of highly vitrified ceramics: Effect of technical factors on strength distribution, Construction and Building Materials, 101 (2015) 1097–1104.

Rapid combustion synthesis of pure nano-crystalline gahnite: Effect of solution pH on powder characteristics, Thermochimica Acta, 609 (2015) 75-81.

Relationship between gel rheology and specific surface area of nano-sized CoAl2O4 powder manufactured by autoignition technique, Materials Letter, 139 (2015) 498-500.

Application of Iranian nano-porous Ca-bentonite for recovery of waste lubricant oil by distillation and adsorption techniques, Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 23 (2015) 154– 162.

Cobalt-aluminate nano pigment synthesized by combustion method: effect of calcination temperature on the colour behaviour, Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 20 (2014) 818-823.

Shrinkage prediction during non-isothermal sintering in the presence liquid phase: New kinetic model, Part II, Thermochimica Acta, 575 (2014) 322-330.

Effects of technical factors on dimensional stability of porcelain stoneware body during sintering process: Isothermal kinetic study, Part II Thermochimica Acta, 598 (2014) 82-90.

Characterizing ceramic glaze melting behaviour containing nano-sized cobalt-aluminate pigment by hot stage microscopy, Thermochimica Acta, 521 (2011) 191– 196.

CoAl2O4 nano pigment obtained by combustion synthesis, International Applied Ceramic Technology, 29 (2011) 1-11.

Evaluation of two different methods to synthesize cobalt-aluminate spinel, Ceramic Processing Research, 12 (2011) 677-681.

Effect of synthesis condition of cobalt-aluminate powder on melting behavior of transparent glaze, Journal of Ceramic Science and Technology, 2 (2011)169-178.

Simultaneous influence of Microsilica and Limestone powder on properties of portland cement paste, Ceramics – Silikáty, 54 (2010) 65-71.

Patent

Composite cement producing by means of Portland cement, limestone and one or more natural or artificial pozzolans with high percentages of replacement and with no loss in compressive strengths compared to plain cement”, Iranian patent registration organization, No. 36169, 2006.

Book Chapter

Mechanisms of Momentum Transport in Viscous Flow Sintering, INTECH, ISBN: 978-953-51-0974-7, May 03, 2013.
Structure, Synthesis and Environmental Applications of Nano­S-ized Hydroxyapatite, NOVA SCIENCE, ISBN: 978­1­63484­629­5, 2016.

Conference papers

A. Salem, Sh. Salem, A. A. Babaei, “Feasibility Iranian nano-porous bentonite powder for removal of contamination from waste lubricant oil”, Asian Nano Forum Conference, Iran 2015.
Y. Nazari, Sh. Salem, Magnetization of TiO2/Reduced Graphene Oxide Nano Photocatalyst, 6th International Conference on Environment, Chemistry and Biology (ICECB 2017), Australia 2017.
Sh. Salem, A. Motevalian, “The low temperature synthesis of nanocrystalline MgAl2O4 spinle by modified sol-gel”, 5th International Congress on Nanoscinece and Nanotechnology, Iran 2015.
Sh. Salem, H. Shamsi, “A survey to properties, production and potentials of graphene”, First Chemical and Petrochemical National Conference, Iran 2014.
Sh. Salem, S. Ghezelgheshlaghi, “Evaluation the effects of different parameters on the photocatalytic properties of nano TiO2”, The Third International Conference on Environmental Planning and Management, Iran 2013.
Sh. Salem, F. Bondioli, A. Allahverdi, “Evaluation of green and blue cobalt aluminate spinels synthesised using the combustion method” 16th ETH Conference on Combustion Generated Nanoparticles, Switzerland, 2012.
Sh. Salem, F. Bondioli, A. Allahverdi, “Effect of fuel ratio on the properties of nano CoAl2O4 pigment obtained by combustion synthesis”, Iranian nanotechnology conference, Iran, 2012.
Sh. Salem, S. H. Jazayeri, F. Bondioli, A. Allahverdi, M. Shirvani, “CoAl2O4 nano pigment obtained by combustion synthesis”, CIMTEC Congress, Italy, 2010.
A. Allahverdi, Sh. Salem, “Basic and engineering properties of composite cement based on microsilica and limestone additives and without dispersing agents, Part 1; Engineering properties”, 2nd International Congress on Ceramics, Italy, 2008.
A. Allahverdi, Sh. Salem, “Basic and engineering properties of composite cement based on microsilica and limestone additives and without dispersing agents, Part 2: Physical properties and material characteristic”, 2nd International Congress on Ceramics, Italy, 2008.

JOURNAL REFREE   

          Journal of Cleaner Production
   
Journal of Hazardous Materials
   
Journal of Applied Catalysis Today A: General
   
Materials Letter
   
Radiation Physics and Chemistry
   
Journal of Water, Air & Soil Pollution
   
Journal of Alloys and Compounds
   
Journal of Materials Science
   
Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry
   
Advanced Materials and New Coatings
  Color Science and Technology
  Materials Research Innovations
  Journal of Nanotechnology: Nanomedicine & Nanobiotechnology

دفعات مشاهده: 3399 بار   |   دفعات چاپ: 1132 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 195 بار   |   0 نظر
>
دانشکده مهندسی شیمی Chemical Engineering Department
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 46 queries by YEKTAWEB 4071