آخرین اخبار :

اطلاعیه ها

اخبار

همایش و بزرگداشت

img1 img2 img3 img4 img5
AWT IMAGE

سلام بر تو ای بهار انسانیت


نیمه شعبان، آفتابی ترین روز خلقت است. روزی است که درخشان ترین ستاره را، تقویم خدا در بر گرفته. روزی است که زیستن و شکفتن های ابدی آغاز می شود و زمین، مژدگانی شکوفه زاری پر طراوت را، دریافت می کند.

post

آسمانی ترین جوان


امروز می‏آیی؛ عَلَم عشق بر دوشت، با نشانه‏ای از آن سوی آسمان، و زمین با خنده‏های نخستینت، شکفتن آغاز می‏کند.آزادگی، دوست دیرینه تو، خورشید، همبازی کودکی‏ات و عشق، همسفره همیشگی توست.

AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE