برگشت به دانشگاه صنعتی ارومیه
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
معاونت آموزشی و پژوهشی::
اخبار و اطلاعیه ها::
امور آموزشی::
امور پژوهشی و فناوری::
تحصیلات تکمیلی::
مرکز داده و خدمات ماشینی::
دفتر ارتباط با صنعت::
کتابخانه::
استعدادهای درخشان::
انتشارات::
مرکز کارآفرینی::
مرکز نوآوری و رشد::
فرمها و آیین نامه ها::
گروه تربیت بدنی::
آزمایشگاه مرکزی::
تماس با ما::
::
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الكترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در كادر زیر وارد كنید.
آخرین مطالب بخش
:: اطلاعیه مهم برگزاری امتحانات
:: آئین نامه برگزاری امتحانات پایان نیم سال
:: اطلاعیه در خصوص برگزاری امتحانات دروس عمومی و معارف
:: اطلاعیه شماره دو مصاحبه دکتری سال ۱۴۰۱
:: اطلاعیه ارزشیابی آموزشی در ترم ۰۰۲
:: اطلاعیه حذف اضطراری دانشجویان مقطع کارشناسی در نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱
:: اطلاعیه مصاحبه دکتری ۱۴۰۱
:: فراخوان پذیرش بدون آزمون در مقطع دکتری
:: اطلاعیه کارآموزی
:: اطلاعیه اداره آموزش برای انتخاب واحد دروس کار آموزی و پروژه ترم تابستان ۰۰۳
:: خوش آمدید ::

به سایت معاونت آموزشی و پژوهشی خوش آمدید .

AWT IMAGE
دانشگاه صنعتی ارومیه
AWT IMAGE
سالن دو منظوره مطالعه و رایانه
AWT IMAGE
دانشگاه صنعتی ارومیه
:: اطلاعیه مهم برگزاری امتحانات ::
 | تاریخ ارسال: 1401/3/31 | 
به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی می رساند کلیه امتحانات مقطع کارشناسی ارشد، از ساعت ۱۴ به ۱۱ انتقال یافت.
>
:: آئین نامه برگزاری امتحانات پایان نیم سال ::
 | تاریخ ارسال: 1401/3/25 | 
جهت دریافت آئین نامه برگزاری امتحانات پایان نیم سال  اینجا را کلیک کنید.
>
:: اطلاعیه در خصوص برگزاری امتحانات دروس عمومی و معارف ::
 | تاریخ ارسال: 1401/3/21 | 
به اطلاع کلیه دانشجویان عزیز می رساند:

کلیه امتحانات دروس عمومی و معارف در ترم ۰۰۲ به غیر از دو درس در جدول مشروحه  زیر طبق برنامه امتحانی مصوب تقویم آموزشی  به صورت مجازی برگزار خواهند شد.

دروس مشروحه ذیل به صورت حضوری  طبق برنامه امتحانی  برگزار خواهد شد.

 
ردیف نام درس استاد درس برنامه کلاسی برنامه امتحانی
۱ آشنایی با قانون اساسی(گروه ۲) مکرم  روز چهارشنبه ۱۶-۱۴ ۰۶/۰۴/۱۴۰۱ ساعت ۱۴
۲ تاریخ تحلیلی صدر اسلام(گروه ۲) ارجمندزاده  روز یکشنبه ۳۰/۱۷-۱۶ ۳۰/۰۳/۱۴۰۱ ساعت ۱۴

 
>
:: اطلاعیه شماره دو مصاحبه دکتری سال ۱۴۰۱ ::
 | تاریخ ارسال: 1401/3/8 | 
«اطلاعیه شماره دو مصاحبه دکتری سال ۱۴۰۱»

داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﺤﺘﺮم، ﺿﻤﻦ ﺗﺒﺮیﮏ ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭘﺬیﺮش در آزﻣﻮن ﮐﺘﺒﯽ (ﻣﺮﺣﻠﻪ اول) و آرزوی ﺗﻮﻓﯿﻖ در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم (ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ)، ﻟﻄﻔﺎً، ﺑﻪ ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ زیﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﺎیﯿﺪ:
۱- ﻣﻄﺎﺑﻖ  ﺷﯿﻮه ﻧﺎﻣﻪ  اﺟﺮایﯽ آزﻣﻮن ورودی ﻣﻘﻄﻊ دﮐﺘﺮی ﺳﺎل ۱۴۰۱ اﺑﻼﻏﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش ﮐﺸﻮر، ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ از داوﻃﻠﺒﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻀﻮری  ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
۲ - ﻣﻄﺎﺑﻖ زﻣﺎن ﺑﻨﺪی جدول زیر  در روز(ﻫﺎی) اﻋﻼم ﺷﺪه در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و رأس ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻘﺮر (ساعت ۹ صبح) ﺣﻀﻮر یﺎﺑﯿﺪ.
 
ردیف رشته     زمان مصاحبه اصلی زمان مصاحبه برای غائبین 
۱ فیزیک –ذرات بنیادی و نظریه میدان ها ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷
۲ مهندسی مکانیک –تبدیل انرژی ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ و  ۱۴۰۱/۰۴/۱۳ ۱۴۰۱/۰۴/۲۰

       
۳- ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺪارک ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻋﻠﻤﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺧﻮد را مطابق اطلاعیه شماره یک (اینجا) در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ  ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﻪ اﻋﻀﺎء ﻣﺤﺘﺮم ﮐﺎرﮔﺮوه اراﺋﻪ ﻧﻤﺎیﯿﺪ..
۴- ﺟﻬﺖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮﺳﺶ  ﻟﻄﻔﺎً  ﺑﻪ  ﺷﻤﺎره ﻫﺎی  ﻣﻨﺪرج در اطلاعیه شماره یک (اینجا)  ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ  ﻧﻤﻮده و از ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺳﺎیﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎیﯿﺪ.

با آرزوی موفقیت
اداره امور آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشگاه صنعتی ارومیه
>
:: اطلاعیه ارزشیابی آموزشی در ترم ۰۰۲ ::
 | تاریخ ارسال: 1401/3/8 | 
قابل توجه دانشجویان محترم
 
با توجه به آغاز زمان ارزشیابی دانشجویان عزیز از کیفیت تدریس اساتید محترم در نیمسال ۰۰۲ ( از تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۴ لغایت ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ )، لطفا" پس از ورود به سامانه،  با انتخاب گزینه "دروس ارزشیابی" نسبت به اعلام نظرات و پیشنهادات و تکمیل فرم های ارزشیابی استادان خود اقدام فرمایید. لازم به ذکر است نظرات دانشجویان گرامی در تکمیل فرم های ارزشیابی جنبه محرمانه داشته و توسط هیچ شخصی حتی اساتید قابل رویت و دسترسی نمی باشد و نتایج حاصل از ارزیابی بعد از پایان امتحانات و اعلام نمرات گزارش می شود. لذا در راستای ارتقاء کمی و کیفی آموزشی دانشگاه ، پاسخگویی دقیق و صادقانه به سوالات مندرج در فرمهای ارزشیابی اساتید بسیار مهم می باشد. لطفا" با ارزیابی دقیق و به موقع و با اعلام نظرات و پیشنهادات خود ما را در بهبود و پیشرفت آموزشی یاری فرمایید. 
انجام ارزشیابی زمانی کامل خواهد شد که :
برای تمام دروس ، فرم ارزشیابی تکمیل شده ودر هر فرم نیز به تمام سوالات پاسخ داده شود.

 
اداره آموزش کل
>
لینک های مفید
AWT IMAGE
::
پیوندهای فوری
::
ورود کاربران
نام کاربری
رمز عبور
ورود خودکار
بازیابی رمز عبور
::
آمار کاربران
:. کل کاربران ثبت شده: 530
:. کاربران حاضر در وبگاه: 0
:. میهمانان در حال بازدید: 485
::
آمار بازدیدها
:. آمار بازدید‌های تمام پایگاه:
تمام بازدید‌ها: 3790822
بازدید 24 ساعت قبل: 81308
:.آمار بازدید‌های بخش جاری:
تمام بازدید‌ها: 2555210
بازدید 24 ساعت قبل: 480
::
آخرین بروزرسانی
سه شنبه 1401/3/31
::
معاونت آموزشی و پژوهشی Education & Research Affiar
Persian site map - English site map - Created in 0.08 seconds with 79 queries by YEKTAWEB 4414