برگشت به دانشگاه صنعتی ارومیه
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
اشخاص::
آزمایشگاه ها::
اخبار و رویدادها::
فرم ها و آیین نامه ها::
تماس با گروه::
::
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
زیربخش‌های پایگاه
:: صفحه شخصی رضا رفیعی ::
 | تاریخ ارسال: 1397/4/25 | 
رضا رفیعی
(دکترای مهندسی شیمی-پلیمر)
مشخصات :
نام : رضا
نام خانوادگی : رفیعی
آدرس: ارومیه، انتهای بلوار دانشکده، اول جاده بند، دانشگاه صنعتی ارومیه، گروه مهندسی شیمی
صندوق پستی: ۵۷۱۵۵-۴۹
پست الکترونیکی : reza.rafieeuut.ac.ir، rafiee.uutgmail.com, rafiee_ryahoo.com
تلفن : ۳۱۹۸۰۲۶۹(۴۴) ۹۸+


سوابق شغلی :
- رئیس گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه صنعتی ارومیه (از سال ۹۸)
- مدیر گروه مهندسی شیمی 
دانشگاه صنعتی ارومیه (از سال ۱۳۹۷)
- استادیار گروه مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی ارومیه (از سال ۱۳۹۳)
- مدرس گروه مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی ارومیه (۱۳۹۳-۱۳۸۸)
- کارشناس ارشد پژوهشگاه صنعت نفت ایران، پژوهشکده علوم و تکنولوژی پلیمر (۱۳۹۱-۱۳۸۹)
- مدرس موسسه آموزشی مدرسان شریف (۱۳۸۸-۱۳۸۴)
- کارشناس طرح واحد UCF سازمان انرژی اتمی ایران (۱۳۸۴-۱۳۸۲)


سوابق آموزشی :

تحصیلات دانشگاهی :

- دکترای تخصصی، مهندسی شیمی-پلیمر، دانشگاه تهران، ۱۳۹۲
- کارشناسی ارشد، مهندسی شیمی-پلیمر، دانشگاه صنعتی سهند تبریز، ۱۳۸۵
- کارشناسی، مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۸۲


سوابق تدریس :

عملیات واحد I و II در مهندسی شیمی
- انتقال جرم
- ترمودینامیک I و II مهندسی شیمی
- انتقال حرارت I مهندسی شیمی
- سینتیک و طراحی راکتور پیشرفته
- طراحی آزمایش ها و تحلیل آماری نتایج


سوابق پژوهشی :
- راهنمایی و مشاوره پروژه های کارشناسی و کارشناسی ارشد


پروژه های تحقیقاتی :
   
- اصلاح سطحی آلی رس Cloisite ۳۰B با استفاده از عامل سیلانی ۳-تری متوکسی سیلیل پروپیل متاکریلات (دانشگاه صنعتی ارومیه) ۱۳۹۸
- ساخت و شناسایی نانوکامپوزیت­های پلی متیل متاکریلات/خاک رس و بررسی اثر آنها بر خواص ‏PVC (‏دانشگاه تهران-پژوهشگاه صنعت نفت) ۱۳۹۲
   - تعیین فرمولاسیون سیال پلیمری برای پایدارسازی سنگ مخزن (پژوهشگاه صنعت نفت ایران) ۱۳۹۰
   - طراحی رزین RTM ضد آتش با ویسکوزیته پایین و چقرمگی بالا (سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران) ۱۳۸۸
- بررسی امکان سنجی ساخت کامپوزیت­های چوب-پلاستیک
(WPC) (شرکت پتروتهاتر) ۱۳۸۷
   - تهیه رزین­ های آمیداکسیم اکریلونیتریل-دی وینیل بنزن وارزیابی کارایی آنها در جذب ترکیبات اورانیوم از محلول­های اولیه (دانشگاه صنعتی سهند-سازمان انرژی اتمی) ۱۳۸۵


مقاله ها و کتب :

- R. Rafiee M. Seiiedhoseiny, K. Ghasemzadeh, “Transport Mechanism and Modeling of Microporous Polymeric Membranes” in: Basile (Eds.), Microporous Membrane and Membrane Reactors, Elsevier Inc., (۲۰۱۹), ۲۵۹-۲۸۱.

- M. Alizadeh, E. Jalilnejad, R. Rafiee “Application of Hydrogels in Adsorptive Removal of Aqueous Pollutant” Iran. J. Polym. Sci. Technol. ۳۱, (۲۰۱۹) ۴۹۹-۵۱۸

- M. Nalband, R. Rafiee “Validation and sensitivity analysis for simulation of styrene production reactor” Oil, Gas and Petrochem. Letter. ۱ (۲۰۱۸) ۳۳–۳۹.

M.Torabi Angaji, R. Rafiee, M.Hemmati, M.Abdollahi, M.K. Razavi Aghjeh “Parametric Studies on the Grafting of Poly(methyl methacrylate) onto Organophilic Montmorillonite Using Silylated Clay Platelets”  J. Macromol. Sci., Part B, ۵۳ (۲۰۱۴) ۹۵۷–۹۷۴.

R. Rafiee, A.A Babalou, A. Nilchi, M.K. Razavi Aghjeh “Parametric studies on the synthesis of amidoximated adsorbent resins” J. Appl. Polym. Sci. ۱۲۶ (۲۰۱۲) ۱۰۶۹–۱۰۷۶.

- A. Nilchi, R. Rafiee, A.A. Babalou, S. Rasouli Garmarodi, “Adsorption properties of Amidoxime Resins for Separation of Uranium (VI) from Aqueous Solutions” J. Nuclear Sci. Tech. ۵۱ (۲۰۱۰) ۴۲–۴۷.

- A. Nilchi, A.A. Babalou, R. Rafiee, H. Sid Kalal “Adsorption properties of amidoxime resins for separation of metal ions from aqueous systems”, React. Funct. Polym. ۶۸ (۲۰۰۸) ۱۶۶۳–۱۶۶۸.

- A. Nilchi, R. Rafiee, A.A. Babalou, “Adsorption Behavior of Metal Ions by Amidoxime Chelating Resins” Macromol. Symp. ۲۷۴ (۲۰۰۸) ۱۰۱–۱۰۸.

-A. Bashirzadeh, R. Rafiee, K. Ghasemzadeh, E. Jalilnejad “Effect of synthetic parameters on the adsorption capacity of amidoximated nanosilica for heavy metal adsorption from aqueous solution” ۶th International Conference of Chemistry and Chemical Engineering, (۲۰۲۰), Iran.

-R. Heydari, A. Afghan, R. Rafiee, M. Ghadiri “Removal of Tannic Acid from Aqueous Solution using Polyaniline- Clinoptilolite Nanocomposite” ۵th Iranian Applied Chemistry Conference, (۲۰۱۹), Iran.

M. Pourhosein, K. Ghasemzadeh, R. Rafiee, R. Zeynali “Modeling Study of PEBAX Mixed Field Membrane in order to CO۲ Separation” ۴th National Congress on Mechanical Engineering and Chemical Engineering, (۲۰۱۹), Iran

- M. Divband, R. Rafiee, M. K. Razavi Aghjeh, A. Afghan “The use of polymer duolayers to reduce the rate of water evaporation in acidic environments” ۵th International Conference on Recent Innovations in Chemistry and Chemical Engineering, (۲۰۱۸), Iran.

- M. Nalband, R. Rafiee, “Validation and sensitivity analysis for simulation of styrene production reactor” ” ۵th International Conference on Recent Innovations in Chemistry and Chemical Engineering, (۲۰۱۸), Iran.

- M. Divband, R. Rafiee, A. Afghan “Water evaporation reduction using novel polymeric duolayers” ۴th National Conference on Advanced Research in Chemistry and Chemical Engineering, (۲۰۱۷), Iran.

- M.Hemmati, R. Rafiee, M.Torabi Angaji, M.Abdollahi, M.K. Razavi Aghjeh “Silylation of Organoclay (Cloisite ۳۰B) with trifunctional ۳-(trimethoxysilyl)propyl methacrylate” International Conference of the Polymer Processing Society (PPS), (۲۰۱۱), Iran.

- B. Kaffashi, F.M. Honarvar, R. Rafiee, “Investigating the Rheological Behavior of Nanoclay/CNT/Polyester Nanocomposites” ۲۵thInternational Conference of the Polymer Processing Society (PPS), (۲۰۰۹), India.

- F.M. Honarvar, B.Kaffashi, R. Rafiee, “Viscoelastic Properties of Nanoclay/CNT/Unsaturated Polyester Nanocomposites”, ۹th International Seminar on Polymer Science and Technology (ISPST), (۲۰۰۹), Iran.

- A. Nilchi, R. Rafiee, A.A. Babaluo, M.K. Razavi “Ion Exchange of Macroreticular Chelating Resins Containing Amidoxime Group: Diluent, Hydrophilic Agent and Alkaline Treatment Effects”, ۸th International Seminar on Polymer Science and Technology (ISPST), (۲۰۰۷), Iran.

R. Rafiee, A.A. Babaluo, A. Nilchi, M.K. Razavi “Parametric Studies on the Swelling Behaviour of the Amidoxime Resins via Experimental Design Taguchi Method”, ۸th International Seminar on Polymer Science and Technology (ISPST), (۲۰۰۷), Iran.

R. Rafiee, A.A Babaluo, M.K. Razavi “Effective Parameters on the Amidoximation of Macroreticular Chelating AN-DVB Resins Prepared Via Suspension Polymerization”, ۹th International Conference of Polymers for Advanced Technologies (MACRO), (۲۰۰۶), India.

- A. Nilchi, A.A. Babaluo, R. Rafiee “Sorption of cesium and cobalt from simulated waste by PAN based hexacyanoferrates”, ۱۱th Iranian Chemical Engineering Congress, (۲۰۰۶), Iran.

R. Rafiee, A.A. Babaluo “Effective Parameters on the Uranium Adsorption from Seawater by Adsorbent Resins”, ۶th Iranian Student Chemical Engineering Congress, (۲۰۰۶), Iran.

ثبت اختراع :

- ساخت رزین­های آمیداکسیم AN-DVB و ارزیابی کارایی آنها در جذب ترکیبات اورانیوم از محلولهای اولیه (۴۶۵۹۳)،۱۳۸۶
  - ساخت نانوکامپوزیت­های PMMA-۳۰B 
 و ارزیابی کارایی آنها در بهبود خواص مکانیکی پلی وینیل کلرید (۸۰۳۷۰)، ۱۳۹۲

 

زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه : 
- جذب آلاینده های آب با استفاده از بیونانوکامپوزیت های پلیمری
-
شیمی سطح نانوذرات
- کاهش میزان تبخیر آب با استفاده از سیستمهای پلیمری
- مهندسی پلیمریزاسیون


مهارتهای نرم افزاری : 
- Office
- Minitab
- Design Expert
- Qualitek-۴
- Hyssys

زبانهای خارجی :
- انگلیسی
- ترکی

  
تسهیلات مطلب
سایر مطالب این بخش سایر مطالب این بخش
نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
ارسال به دوستان ارسال به دوستان


CAPTCHA
::
دفعات مشاهده: 878 بار   |   دفعات چاپ: 295 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دانشکده مهندسی شیمی Chemical Engineering Department
Persian site map - English site map - Created in 0.03 seconds with 46 queries by YEKTAWEB 4331