مدیریت اسناد و فایل‌ها

جستجو در اسناد:
یکی از موضوعات زیر را برای مشاهده اسناد مربوطه انتخاب کنید.
حوزه ریاست
:: دفتر ریاست [1]
:: روابط عمومی [3]
:: ستاد شاهد و ایثارگر [6]
معاونت دانشجویی و فرهنگی
:: مدیریت امور دانشجویی [0]
:: امور تغذیه [1]
:: امور خوابگاهها [7]
:: صندوق رفاه دانشجویان [15]
:: امور فرهنگی و فوق برنامه [31]
:: امور تربیت بدنی [1]
معاونت اداری و پشتیبانی
:: مدیریت امور اداری [3]
:: مدیریت امور مالی [0]
:: مدیریت طرح و برنامه [0]
:: مرکز داده و خدمات ماشینی [1]
:: مرکز توسعه فناوری دانشگاه [7]

 

کد پستی : 17165-57166

صندوق پستی : 419-57155

فکس : 04431980251

ارتباط مستقیم با ریاست : po@uut.ac.ir

پست الکترونیکی : info@uut.ac.ir

آدرس : آذربایجان غربی، ارومیه، ابتدای جاده بند، بالاتر از گلشهر 2

پیوندهای تصویری
copyright@2019.Urmia University of Technology