دکتر جعفر عبداللهی شریف

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۳/۳/۸ | 

 

 
AWT IMAGE

نام:                                                       جعفر                                                                 
نام خانوادگی:                                         عبدالهی شریف
تاریخ تولد:                                              1341
محل تولد                                               ارومیه 
آخرین مدرک تحصیلی:                              دکترای مهندسی معدن
محل تحصیل:                                          دانشگاه دولتی مسکو  
رتبه دانشگاهی                                      دانشیار 
دانشگاه محل خدمت                               دانشگاه صنعتی ارومیه 
آدرس پستی:                                        ارومیه- جاده بند - دانشگاه صنعتی ارومیه 
آدرس الکترونیکی:                                  j.a.sharif@urmia.ac.ir
 
 
سوابق آموزشی
عناوین کسب­ شده
نفر اول آزمون ورودی کنکور کارشناسی ارشد استخراج معدن سال 1368
نفر اول  بین دانشجویان دوره کارشناسی  استخراج معدن- دانشگاه تهران در سال1367
نفر اول  بین دانشجویان دوره کارشناسی ارشد  استخراج معدن- دانشگاه تهران در سال1370
تجربه­ ها در تدریس
تدریس دوره "حفاری و آتشباری مقدماتی –سازمان نطام مهندسی معدن استان آذربایجان غربی
تدریس دوره "حفاری و آتشباری پیشرفته –سازمان نطام مهندسی معدن استان آذربایجان غربی
تدریس دوره "بررسی های فنی و اقتصادی در معادن–سازمان نطام مهندسی معدن استان آذربایجان غربی
تدریس دوره "مدیریت باطله های معدنی-سازمان صنعت معدن و تجارت
تدریس دوره "معادن سطحی–سازمان نطام مهندسی معدن استان آذربایجان غربی
تدریس دوره "کاربرد مصالح نوین در مهندسی-سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی آذربایجان غربی
تدریس دوره "سنگدانه های موردمصرف دربتن و ویژگیهای آنها- سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی آذربایجان غربی
تدریس دوره "تدوین طرحهای بهره برداری از معادن – سازمان صنعت ،معدن و تجارت
تدریس دروس چالزنی و آتشباری در معادن،ترابری در معادن،معادن روباز،تحقیق در عملیات؛زمین شناسی،اقتصاد معدنی و نقشه برداری معدنی برای دوره کارشناسی مهندسی استخراج معدن در دانشگاه ارومیه
تدریس دروس بررسیهای فنی و اقتصادی در معادن،معادن روباز پیشرفته،معادن زیرزمینی پیشرفته،مدلسازی ذخایر معدنی برای دوره کارشناسی ارشد استخراج معدن در دانشگاههای ارومیه و صنعتی ارومیه
 
   سوابق پژوهشی
 مقالات ارایه شده در ژورنالها و کنفرانسهای داخلی و خارجی
جعفر عبدالهی شریف -استفاده از کامپیوتر در طراحی معادن روباز- 1369-سمینار سنگ آهن –تهران
جعفر عبدالهی شریف -برنامه کامپیوتری سه بعدی برای طراحی محدوده نهایی معادن روباز- 1370-سومین سمپوزیم بین المللی معدنکاری ایران-اصفهان
علی ابراهیمی- جعفر عبدالهی شریف –مهنا معتضد-معرفی طرح بهره برداری معدن اولیه ذغالسنگ داربید خون-1371-سمینار ذغال سنگ-کرمان
علی امامعلی پور- جعفر عبدالهی شریف –جابر مسعودی-بررسی زمین شناسی اقتصادی  وکانه آرایی مقدماتی کانسار ایلمنیت آپاتیت قره آغاج ارومیه-1378-سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران-شیراز
علی امامعلی پور- جعفر عبدالهی شریف –فرامرزصحرایی-طراحی شبکه بهینه اکتشافی در محدوده کانسار ایلمنیت آپاتیت قره آغاج ارومیه-1379- چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران-تبریز
جعفر عبدالهی شریف -معرفی الگوریتم حمل و نقل مرکب و کاربرد آن در طراحی کاروان حمل و نقل معادن روباز-1380-اولین کنفرانس معادن روباز-کرمان
جعفر عبدالهی شریف–فرامرز صحرایی-ارایه یک رابطه تجربی بین سختی سنگ و اندیس اشمیت-1380-اولین کنفرانس معادن روباز-کرمان
جعفر عبدالهی شریف–گلپیرا میرفخرایی -ارایه طرحی برای تردد شبانه روزی از بزرگراه شهید کلانتری-1380-سمینار دریاچه ارومیه-ارومیه
Шариф Джафар. “РЕГУЛЯРНАЯ ПРОВЕРКА КОНЕЧНОГО КОНТУРА РАБОЧЕЙ ЗОНЫ КАРЬЕРА НА ОСНОВЕ АЛГОРИТМА СКОЛЬЗЯЩЕГО КОНУСА”.IIIй Междунар.научн.конф.студ,аспир и мол.уч (Молодые наукам о Земле) в РГГУ.март 2005
Шариф Джафар “Геостатистические исследования Рубцовского месторождения (Алтайский край)” XII-й Междунар.науч.когф.студ,аспир и мол.уч,Ломогосов,в МГУ.апрель 2005
Шариф Джафар “Трехмерная компьютерная модель РУБЦОВСКОГО месторождения.”VII-й Междунар.конф.,Новые идеи в науках о Земле,в МГГА. Март 2005
Шариф Джафар “3D МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ НА ОСНОВЕ АЛГОРИТМА «СКОЛЬЗЯЩИЙ КОНУС»И КОМПЬЮТЕРНОЙ ПРОГРАММЫ «АТЛАС»”РГГУ.2005
رامین معتمد-جعفر عبدالهی شریف –عباس قلندر زاده-بررسی خطرزمین لرزه در شهر ارومیه-1382 -چهارمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی -تهران
J.A.Sharif “The application of GIS to Analysis of Heavy Metal Contamination around Emarat Lead &Zinc Mine. “VIII Int.conf ”New ideas in sciences of World”МГГАмарт 2006
Шатагин Н.Н Шариф Джафар Чекалин В.М “вариография руд Рубцовского колчеданно-полиметалического месторождения” .Вестник МГУ,сер.Геология,2007
جعفر عبدالهی شریف -معرفیسامانهجمعآوریوبازیافت پساب صنعتی کارخانه آرایش طلای آق دره تکاب ومزایای زیست محیطی و اقتصادی آن- 1387-اولین سمینار ملی جایگاه آبهای بازیافتی وپساب در مدیریت منابع آب-مشهد
جعفر عبدالهی شریف -مقایسه نتایج حاصل از روشهای مختلف بلوک بندی مورد استفاده در روش کریگینگ با بررسی موردی بر روی کانسار آلتای-1386-همایش ملی معدن-بافق
علی امامعلی پور-جعفر عبدالهی شریف -فلززایی در پهنه های ساختاری باختر دریاچه ارومیه-1387-دومین همایش تخصصی زمین شناسی-تبریز
سجاد چهرگانی- جعفر عبدالهی شریف –عارف علیپور-تعیین مدول تغییر شکل پذیری توده سنگ با استفاده از روابط تجربی بر مبنای امتیاز سنگ-1387-دومین کنفرانس سد و نیروگاه برقابی-تهران
J. Abdollahisharif, E. Bakhtavar &K. Shahriar . “Open-pit to underground mining- where is the optimum transition depth? “WMC 2008
علی امامعلی پور-جعفر عبدالهی شریف-میر صالح میر محمدی-بررسی توزیع ژئوشیمیایی عناصر  Ti و  Feو P در کانسار تیتانیوم قره آغاج,شمال باختری ارومیه-1387-دومین کنفرانس مهندسی معدن-تهران
جعفر عبدالهی شریف-هادی نوروزی-تعیین ابعاد بهینه کوپهای استخراجی درمدلسازی کامپیوتری ذخایر سنگ تزیینی-1387-دومین کنفرانس مهندسی معدن-تهران
جعفر عبدالهی شریف–سعید یاورزاده-مبانی مدل سازی سه بعدی ذخایرسنگ تزئینی بمنظور افزایش بهر ه وری و کاهش ضایعات استخراجی -1387-دومین کنفرانس مهندسی معدن-تهران
سجاد حقیر چهرقانی,حجت حسین زاده,جعفر عبدالهی شریف,عارف علیپور-بررسی تولید باطله خمیری در کارخانه فرآوری طلای آق دره و اثرات زیست محیطی آن-1387-هشتمین همایش ایمنی,بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی
جعفر عبدالهی شریف,سعید یاورزاده-بررسی گزینه های مختلف برای طراحی سامانه دفعپساب صنعتی معدن مس سونگون اهر و معرفی گزینه برتر-1387- هشتمین همایش ایمنی,بهداشتو محیط زیست در معادن و صنایع معدنی
جعفر عبدالهی شریف,عارف علیپور-معرفی روشهای مختلف بلوک بندی مورد استفاده در روش کریگینگ و مقایسه نتایج حاصل ازکاربرد این روشها در تعیین ذخیره کامپیوتری(با بررسی موردی بر روی کانسار آلتای)
جعفر عبدالهی شریف,علیامامعلی پور-مقایسه ویژگیهای کمی و کیفی نهشته سولفید توده ای قزل داش خوی با نهشته های هم تیپ آن در دنیا-1387-سومین همایش تخصصی زمین شناسی شمال غرب کشور
جعفر عبدالهی شریف,مدل سازی زمین شناسی ذخایر سنگ تزیینی بوسیله کامپیوتر... -1387-سومین همایش تخصصی زمین شناسی شمال غرب کشور
جعفر عبدالهی شریف ,عارف علیپور-ارایه الگویی برای مطالعات زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک نیروگاههای برفابی-1387-سومین همایش تخصصی زمین شناسی شمال غرب کشور
مجتبی مختاریان, جعفر عبدالهی شریف,عارف علیپور-انتخاب سطح مقطع مناسب تونلهای شهری با توجه به نسشت سازه های مجاور-1388-ششمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
مجتبی مختاریان,احمد جعفری, جعفر عبدالهی شریف,عارف علیپور-مقایسه روشهای تعیین فشار نگهداری سینه کارتونل با نگاهی ویژه به تونل های مترو خط 2 تبریز- ششمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
مجتبی مختاریان, جعفر عبدالهی شریف,عارف علیپور-طراحی پوشش چند قطعه ای بتنی تونل ها با نگرشی ویژه به خط 3 متروی تهران-1388-فستیوال سراسری بتن
جعفر عبدالهی شریف,محمدستاری, عارف علیپور, مجتبی مختاریان-بررسی روند توسعه شهری ارومیه و مشکلات زیست محیطی آن-1388-دومین همایش ملی علوم جغرافیایی
 
J. Abdollahisharif, E. Bakhtavar “An intelligent algorithm of minimum cutting plane to find the optimal size of extractable-blocks in “–Arch Min.Sci,Vol.54(2009),Mo4
مجتبی مختاریان اصل,جعفرعبدالهی شریف,عارف علیپور-تحلیل لرزه ای تونل هابانگرشی ویژه به خط دوقطارشهری تبریز-1388-اولین همایش زلزله شناسی وژئودینامیک زلزله
عارف علیپور,سجادحقیرچهرگانی, جعفرعبدالهی شریف, مجتبی مختاریان اصل- 1388-بررسی فرسایش وعمرمفیدآسترداخلی آسیاهای گردان-چهارمین کنفرانس تخصصی پایش وضعیت ماشین آلات وعیب یابی ماشین آلات ایران
عارف علیپور, مجتبی مختاریان اصل, جعفرعبدالهی شریف-1389-اندازه گیری,ارزیابی,وتخمین کمی لرزش ناشی ازانفجارات معدنی-اولین کنفرانس مهندسی انفجاروجایگاه آن درسازندگی کشور
مرتضی عبدالهی شریف, جعفرعبدالهی شریف, عارف علیپور-1389-بررسی خطای ناشی ازویژگیهای تصویروپردازش دیجیتال درحوزه آنالیز تصویری خردایش سنگ ناشی از انفجار- اولین کنفرانس مهندسی انفجاروجایگاه آن درسازندگی کشور
مجتبی مختاریان اصل,جعفرعبدالهی شریف,عارف علیپور-مروری بر فرایند ریسک در پروژه های قطار شهری-1388-سومین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE
مجتبی مختاریان اصل,جعفرعبدالهی شریف,عارف علیپور-مدیریت ریسک درتونل های شهری حفاری شده به روش مکانیزه تمام مقطع-1388-سومین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE
عارف علیپور,شراره علیپور, جعفرعبدالهی شریف, مجتبی مختاریان اصل- 1388-مروری برمعیار های ارزیابی شدت لرزش ناشی ازانفجارات معدنی وعمرانی- سومین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE
عارف علیپور,حجت حسین زاده, جعفرعبدالهی شریف, سجادحقیرچهرگانی-1388-تغییرات بوقوع پیوسته در مدیریت راهبردی سامانه دفع پساب کارخانه فراوری معدن طلای آق دره در گذرزمان- سومین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE
هادی نوری زاده,جعفر عبدالهی شریف,محسن امیر رحمت-1389-اندازه گیری گرد و غبار و گاز های سمی ناشی حاصل از آتشباری معدن مس سونگون-اولین همایش ملی انرژی و محیط زیست
سعید حاجی لو, جعفرعبدالهی شریف, عارف علیپور, مجتبی مختاریان اصل-1389-معرفی روش نوین مبتنی بر ویژگیهای نانو ساختار ها برای قواره کردن سنگ های تزیینی–چهار دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
جعفرعبدالهی شریف -1389-بررسی اثرات مخرب آتشباریهای معدنی بر فون و فلور گیاهی گستره کانسار سونگون - چهار دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
رسول دروگری, جعفرعبدالهی شریف, عارف علیپور, مجتبی مختاریان اصل – 1389- ارایه رهیافت مبتنی بر برسی های زمین آماری برای طراحی موقعِت بهینه پرده ابند سد خرسان - چهار دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
سعید یاورزاده, جعفرعبدالهی شریف,سید محمد اسماعیل جلالی,حمید رضا صوفی,پیمان سلاجقه-1388-طراحی ابعاد بلو کهای استخراجی کانسار مس سونگون به منظور استفاده در برنامه ریزی تولید معدن-سومین کنفرانس مهندسی معدن ایران
جعفرعبدالهی شریف,علی امامعلی پور, عارف علیپور, مجتبی مختاریان اصل-1389-جایگاه مدل سازی سه بعدی ذخایر معدنی در بررسیهای زمین شناسی اقتصادی ,تعیین ذخیره و ژنز آنها-مجله زمین شناسی اقتصادی –جلد2 صفحه 51-59
جعفرعبدالهی شریف, عارف علیپور, مجتبی مختاریان اصل – 1389-بررسی تغییرات هیدرولوژیکی حوضه آبریز دریاچه ارومیه طی دهه اخیر وتاثیرآن بر سطح آب دریاچه- چهار دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
رسول دروگری، جعفرعبدالهی شریف,عارف علیپور-1390-تخمین عمق مناسب پرده آب بند سد خرسان بااستفاده ازتجزیه وتحلیل موقعیت گمانه های آرتزین موجود در ساختگاه این سد-چهارمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران-تهران
 
رسول دروگری، جعفرعبدالهی شریف,عارف علیپور-1390-طراحی موقعیت و راستای بهینه پرده آب بندسد خرسان بااستفاده ازمقادیر  RQD وتحلیل های زمین آماری-چهارمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران-تهران
جمال حسینی، جعفرعبدالهی شریف,سجاد چهرگانی-1390-بررسی مزایای فنی و اقتصادی جایگزینی روش آتشباری سنتی درمعدن سنگ آهک رشکان با استفاده از روش نوین آتشباری Power deck-چهارمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران-تهران
. Abdollahisharif, E. Bakhtavar , Geological modeling and short-term production planning of dimension stone quarries based on   market demand , Journal of the Geological Society of India
E. Bakhtavar, K. Oraee, J. Abdollahisharif, ,  Determination of the practical spacing between holes for the expansive mortars utilization in dimension stone quarries  , SME Annual Meeting Feb. 27-Mar. 02, 2011, Denver, CO
A.Alipour ,M.Mokhtarian ,J.Abdollaheisharif ,Artificial neural network or empirical criteria ?A comparative approach in evaluating  maximum charge per delay in surface mining-Sungun copper mine , Journal of the Geological Society of India
F.Aliyari;E.Rastad;R.J.Goldfarb;J.Abdollahei Sharif ,Geochemistry of the hydrothermal alteration at Qolqoleh gold deposit ,northern Sanandaj-Sirjan northwestern Iran, Journal of geochemical exploration ,volume 112,issue 1,2011
سعید حاجی لو،جعفر عبدالهی شریف،سید مرتضی حیدری،رضا شکری حبشی،حامد سردار-1390- معرفی مواد انبساطی زیست سازگار جدید برای قواره نمودن سنگ های تزیینی- پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران- تهران
سعید حاجی لو،جعفر عبدالهی شریف،سید مرتضی حیدری،حامد سردار-1390- معرفی روش نوین مبتنی بر وی‍‍ژگیهای نانو لوله کربنی برای قواره کردن سنگ های تزیینی- پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران- تهران
احمد حسین پورشیخ رجب ،جعفر عبدالهی شریف،حسین مولا قوشچی ،داودتقی زاده -1390- رهیافتی برای بهبود رنگ سینیت های استان آذربایجان غربی با نگرشی ویژه به ترکیب شیمیایی آنها- پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران- تهران
علی امامعلی پور، جعفر عبدالهی شریف -1390-بررسی ژئوشیمیایی کانی سازی جیوه و تاثیر زیست محیطی آن برمنطقه طوره،باختر شهرستان خوی-مجله زمین شناسی اقتصادی ،شماره 2 جلد3 صفحه 183-192
علی امامعلی پور،میر ابراهیم خاتمیان،رسول اسکویی،جعفر عبدالهی شریف-1390-الگوی زمین شناسی،دگرسانی و بی هنجاری مغناطیسی کانسار مس پورفیری مسجد داغی(شرق جلفا)-مجله زمین شناسی کاربردی پیشرفته،شماره 2-جلد 1صفحه 77-88
جعفر عبدالهی شریف ،الهام لطفی -1390-بررسی ریسک­های اقتصادی ناشی از کاربرد روش پارس و گوه در معادن سنگ  تزئینی استان آذربایجان غربی (مطالعه موردی: معدن گرانیت گچی قلعه سی 1 شاهین دژ)-سومین همایش زمین شناسی اقتصادی ایران-دانشگاه شهید چمران اهواز
 صمد علیپور،جعفر عبدالهی شریف،منصور رضایی -1390-مدل سازی سه بعدی کامپیوتری و نقش آن در بررسی  های زمین شناسی  ذخایر سنگ تزیینی (مطالعه موردی معدن مرمر قره قشلاق)- سومین همایش زمین شناسی اقتصادی ایران-دانشگاه شهید چمران اهواز
جعفر عبدالهی شریف،محمد انه منگلی-1390-ارائه روش نوین مثلث به منظور تعیین عیار حد بهینه کانسارهای تک فلزی- سومین همایش زمین شناسی اقتصادی ایران-دانشگاه شهید چمران اهواز
سید جمال حسینی،جعفر عبدالهی شریف،سید کمال حسینی-1390-بررسی فنی و اقتصادی استفاده از دستگاه معدن تراش در معدن کارخانه سیمان ارومیه- سومین همایش زمین شناسی اقتصادی ایران-دانشگاه شهید چمران اهواز
جعفر عبدالهی شریف ،رضا شکری حبشی،سعید حاجی لو،حجت محمد نور-1390-مدل زمین شناسی کانسار تیتانیوم قره آغاج ارومیه با تکیه بر نتایج اکتشافات عمقی- سومین همایش زمین شناسی اقتصادی ایران-دانشگاه شهید چمران اهواز
 Bakhtavar, J. Abdollahisharif E. Lotfi,K. Oraee  ,2012 ,ASSESSMENT OF PARAMETERS INFLUENCE THE EXTRACTION METHOD SELECTION FOR THE DIMENSION STON ,SME Annual Meeting Feb. 19 - 22, 2012, Seattle, WA E ,
مسعود برازنده، جعفر عبدالهی شریف -1391-بررسی امکانسنجی اجرای روش جدید تهویه در معدن زغالسنگ هشونی کرمان براساس فرآیند جداسازی غشاها-دومین همایش صنایع معدنی-دانشگاه شهید باهنر کرمان.
رضا شکری حبشی ،جعفر عبداللهی شریف-1391-ارزیابی پایداری دیواره­های معدن تیتانیوم قره­آغاج ارومیه با تکیه بر مطالعات درزهنگاری و تحلیل­های استریوگرافی-سی و یکمین گرد همایی علوم زمین-سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی
عدالت آزاد،جعفر عبدالهی شریف-1391- بررسی فنی و اقتصادی آتشکاری بابالشتک هوایی در معدن مس سونگون اهر-چهارمین کنفرانس مهندسی معدن-دانشگاه تهران
رضا شکری حبشی ،جعفر عبداللهی شریف-1391- طراحی محدوده نهایی پیت بهینه کانسار تیتانیوم قره آغاج بر اساس مدل بلوک اقتصادی- چهارمین کنفرانس مهندسی معدن-دانشگاه تهران
J. Abdollahisharif, E. Bakhtavar, and M. Anemangely, Optimal cut-off grade determination based on variable capacities in open-pit mining the journal of the southern institute of mining and metallurgy, vol 112,2012
جعفر عبدالهی شریف،ژاله آقاجری،سامان دیلمقانی زاده،اصغر باقریان – 1392-بهبود فرایند دفع پساب معدن مس سونگون بمنظور افزایش حجم آب بازیافتی از باطله- مجموعه مقالات نخستین همایش ملی باز یافت-دانشگاه تهران
جعفر عبدالهی شریف،ژاله آقاجری،سامان دیلمقانی زاده،اصغر باقریان- 1392- بررسی مزیت های زیست محیطی افزایش بازیابی آب از پساب کارخانه تغلیظ مس سونگون- اولین همایش سراسری محیط زیست انرژی و پدافند زیستی-تهران
J.Abdollahei sharif,Zh.Aghajari, S.Dilmaghanizade , A.Bagherian ,Evaluate the environmental benefits of increasing water recovery from effluent in Songun copper possessing plant, journal of middle east applied science and technology, Issue 1, Vol .4, 2014.
محمد انه منگلی،جعفر عبدالهی شریف-1392-جایگاهویژگیهایکمیوکیفیذخایرمعدنیدرتعیینعیارحداقتصادی مسسونگون-سی و دومین گرد همایی علوم زمین-تهران
جعفر عبدالهی شریف،ژاله آقاجری،سامان دیلمقانی زاده-1392-تیکنر مخروطی عمیق،رهیافتی برای کاهش آب مصرفی و عوارض ریست محیطی تولید در مجتمع معدنی مس سونگون-مجله منابع آب وتوسعه
Farhang Aliyari, Ebrahim Rastad, Richard J. Goldfarb, Jafar Abdollahi Sharif,. Geochemistry of hydrothermal alteration at the Qolqoleh gold deposit, northern Sanandaj–Sirjan metamorphic belt, northwestern Iran: Vectors to high-grade ore bodies, Journal of Geochemical Exploration,2014
منصور رضایی،صمد علیپور،جعفر عبدالهی شریف-1393- استفاده ازروش تصمیم گیری شباهت به گزینه ایده ال جهت یافتن نقاط بهینه نمونه برداری زمین شناسی در کلسیت های قره قشلاق- مجله زمین شناسی اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد
جعفر عبدالهی شریف ، علی امامعلی پور- 1393- ­مدل سازی زمین شناسی و بلوکی کانسار مرمر اونیکس قره قشلاق به منظور بهینه سازی برنامه ریزی تولید معدن- مجله زمین شناسی اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد –جلد 6 شماره 1 صفحه 137-148
جعفر عبدالهی شریف ، منصور رضایی- 1393- ارزیابی مناطق اسیب پذیرناشی از سیلاب در شهر ارومیه- فصلنامه علمی پژوهشی امداد و نجات- شماره 1 سال 6-صفحه 1-10
جعفر عبدالهی شریف ،رسول دروگری ،عارف علیپور- 1393- معرفی رهیافت نوین مبتنی بر ویژگیهای ساختاری توده سنگ برای طراحی موقعیت بهینهپرده آب‌بند (مطالعه موردی سد خرسان)- مجله عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز- جلد 44 شماره 1- صفحه 59- 67
جعفر عبدالهی شریف ،امیر جعفر پور - بررسی امکان تصفیه­ی زهاب­های معدنی توسط گیاهان تالابی درگستره­ی استان آذربایجان شرقی -1393- نخستین همایش ملی مجازی علوم زمین
علی امامعلی پور ،رضا طائبی ،جعفر عبدالهی شریف ، محمود یکانلی-1393- بررسی زونالیته سطحی و سطح تراز فرسایشی کانسار طلای زرشوران با استفاده از داده های حفاری- شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران - دانشگاه شیراز
جعفر عبدالهی شریف ،محمد صدیق خوش سلیقه – بررسی علل و عوامل شیوع اعتیاد در محیط های معدنی و تاثیر آن بر راندمان کاری معدن -1392- کنفرانس بین المللی مهندسی معدن-دانشگاه زنجان
جعفر عبدالهی شریف ،محمد صدیق خوش سلیقه – کاهش اثرات مخرب زیست محیطی استخراج شنگ آهن در مجموعه معدنی پلاسری سنگان خواف- 1393-اولین همایش ملی محیط زیست –دانشگاه  پیام نور اصفهان
جعفر عبدالهی شریف ،محمد صدیق خوش سلیقه- بررسی تاثیر باد بر جابجایی ذرات حاصل از استخراج معادن پلاسری (مطالعه موردی مجموعه معادن پلاسری شهرستان خواف-1393- پنجمین کنفرانس مهندسی معدن ایران- دانشگاه تهران
جعفر عبدالهی شریف ، محمد حسین خانی خرشکی – تعیی ابعاد بهینه بلوک های معدن انگوران با استفاده از داده های ژئواستاتیستیکی و استخراجی با روش تصمیم گیری Topsis-AHP -1393- پنجمین کنفرانس مهندسی معدن ایران- دانشگاه تهران
 
 
طرح­ها و پروژه­های پژوهشی
طرح مطالعه امکان سنجی تولید کربنات باریم از منابع معدنی استان-1380 شهرستان ارومیه سازمان صنایع استان
فورمولاسیون انواع سیمانهای پوزولانی-1381-شهرستان ارومیه-شرکت سیمان ارومیه و دانشگاه ارومیه
تدوین نرم افزار کامپیوتری جهت طراحی محدوده نهایی معادن روباز-1381-شهرستان ارومیه-دانشگاه ارومیه
مدلسازی کامپیوتری ذخایر سنگ تزیینی بمنظور کاهش ضایعات  و افزایش بهره وری-1387-دانشگاه ارومیه
طراحی بهینه استخراج  معدن زیرزمینی سنگ نمک قاپلوق-1388-شرکت      آذردوز
استفاده از ویژگیهای تپوگرافی و زمین شناسی گستره شهر ارومیه برای تدوین الگویی برای مدیریت جمع آوری و استحصال روان آبهای این شهر-1388-دانشگاه ارومیه- دستیابی به دانش خالص سازی میکای زیر دومیلیمتر با تاکید بر ضایعات معادن فراوری میکا-1390-وزارت صنایع ومعادن
مطالعه امکان سنجی تهیه سنگ های ساختمانی مصنوعی از منابع داخلی استان-  1390 -دانشگاه صنعتی ارومیه
 

 سوابق اجرایی
کارشناس ارشد مهندسین مشاور کاوشگران از سال 1367تا کنون
ناظر فنی معادن استان آذربایجان غربی از سال1370تاسال1380
مشاور فنی سازمان جهادکشاورزی استان در پروژه های نیرو گاههای برقابی
سه دوره معاون اداری مالی دانشکده فنی دانشگاه ارومیه
معاون آموزَشی و پژوهشی دانشگاه صنعتی ارومیه ازسال 1385تا 1393
معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه صنعتی ارومیه ازسال1385 تا  سال 1387
عضو هیئت علمی گروه مهندسی معدن دانشگاه ارومیه ازسال 1370 تا کنون
مدرس دوره های بازآموزی سازمان صنایع و معادن استان
داوری مجلات معدنی و زمین شناسی از سال 1389 تا کنون

 تخصص­ها
بهینه­سازی و مدل­سازی در مهندسی معدن
طراحی بهینه معادن روباز و زیرزمینی
ارزیابی و مدیریت ریسک در معادن
بهینه­سازی الگوهای حفاری و آتشباری

 مهارت­های رایانه­ای
رم افزارهای تخصصی مهندسی معدن نظیر Data mine و   Micromine
مهارت­های برنامه­ نویسی
سایر برنامه­ های نرم­ افزاری کاربردی در علوم مهندسی
 
 
    پروژ ه های اجراشده
 
 مطالعه خط تولید معدن سرب و روی شاکین در تاکستان- شرکت مهندسین مشاور کاوشگران
ارزیابی فنی اقتصادی بهره برداری از معادن خاک صنعتی مامونیه ساوه جهت تولیدمصالح سبک لیکا- شرکت مهندسین مشاور کاوشگران
مصالعه امکان پذیری بهره برداری ازذخایر سه چاهون,چغارت و چاه گز-شرکت مهندسین مشاور کاوشگران
طراحی فلوشیت جمع آوری و دفع پساب شش کارحانه صنعتی استان-سازمان صنایع استان
تهیه طرح فنی اقتصادی متجاوز از ده معدن سنگ تزیینی استان
مطالعه امکان سنجی احداث کارخانه سیمان 700تنی ماکو-وزارت معادن و فلزات
مطالعه امکان سنجی احداث کارخانه سیمان 700تنی شاهین دژ-وزارت معادن و فلزات
مدیریت متجاوز از پانزده پروژه پی جویی و اکتشافی در سطح استان آذربایجان غربی - وزارت معادن و فلزات- شرکت مهندسین مشاور کاوشگران


CAPTCHA code
دفعات مشاهده: 16888 بار   |   دفعات چاپ: 586 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر