برگشت به دانشگاه صنعتی ارومیه
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
معرفی دانشکده::
رشته ها::
اخبار و رویدادها::
اشخاص::
کارگاه ساخت و تولید::
آزمایشگاه ها::
انجمن علمی مکانیک::
قوانین و آیین نامه ها::
تماس با ما::
تسهیلات وبگاه::
::
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
زیربخش‌های پایگاه
:: رزومه ::
  EDUCATION
  • 2007- 2011: Ph.D. of Mechanical Engineering, Iran University of Science and Technology (IUST, Elm va Sanate Iran)  Emphasis on Energy Conversion (Fluids Mechanics & Heat Transfer)
  • 2005-2007: M.Sc. of Mechanical Engineering, Iran University of Science and Technology (IUST, Elm va Sanate Iran) Emphasis on Energy Conversion (Fluids Mechanics & Heat Transfer)

SELECTED RESEARCH EXPERIENCES
 • Consultant of Procurement of Mechanical Equipment for Copper Refining Process
 • Consultant of Design and Manufacturing of “ Viscous Ring” Nutation Damper for Spin Satellite
 • Consultant of Design and Manufacturing of “Ball in Tube” Nutation Damper for Satellite
 • Consultant of Manufacturing of Casting System Prototype
 • Consultant of Energy audit of “Alvande 1” Factory
 • Design and Manufacturing of Dam Prototype for Hydraulic Tests
 • Experimental and Numerical Study of pressure Drop Reduction by Microbubbles in Pipe and microbubble drag reduction
 • Investigating, Documentation AND Development of OpenFOAM CFD Code for Aerospace Engineering Applications 

    COURSES TAUGHT
 • Turbulence (Ph.D, M.sc)
 • Hydroaerodynamics (Ph.D, M.sc)
 • Fluid Mechanics I
 • Fluid Mechanics II
 • Heat Transfer I
 • Heat Transfer II
 • Statics
 • Strength of Materials I

RESEARCH INTEREST
-Two phase simulation of Nanofluids
-Magnetic nanofluids
-Blood flow and ferrohydrodynamics
-Magnetic drug targeting
-Porous Media
-Turbulent flow modeling (RANS – LES – DNS)
-Drag reduction
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SELECTED PUBLICATIONS

_S. Yekani Motlagh, E Golab, AN Sadr (2019) Two-phase Modeling of the free convection of nanofluid inside the inclined porous semi-annulus enclosure, International Journal of Mechanical Sciences, 105183, https://doi.org/10.1016/j.ijmecsci.2019.105183

_bashir, M., Jafarmadar, S., Yekani Motlagh, S., Khalilarya, S. (2019). Numerical Simulation of Flow, Natural Convection and Distribution of Nano Particles Inside Trapezoidal Cavity using Buongiorno’s Two-Phase Model. Amirkabir Journal of Mechanical Engineering, doi: 10.22060/mej.2019.15442.6123

_S. Yekani Motlagh, Youshanloei, M. M., & Safabakhsh, T. (2019). Numerical investigation of FHD pump for pumping the magnetic nanofluid inside the microchannel with hydrophobic walls. Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering, 41(5), 237.

 

_ A. Sharifi, S. Yekani Motlagh, H. Badfar, (2018). Numerical Investigation of Magnetic Drug Targeting using magnetic Nanoparticles to the Aneurysmal Vessel, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, https://doi.org/10.1016/j.jmmm.2018.10.147.

_ A. Sharifi, S. Yekani Motlagh, H. Badfar, (2018). Ferro Hydro Dynamic Analysis of Heat Transfer and Biomagnetic Fluid Flow in Channel Under the Effect of Two Inclined Permanent Magnets, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, Volume 472, Pages 115-122, https://doi.org/10.1016/j.jmmm.2018.10.029.
 
_A. Sharifi, S. Yekani Motlagh, H. Badfar, (2018). Investigation of the Effects of Two Parallel Wires non-Uniform Magnetic Field on Heat and Biomagnetic Fluid Flow in an Aneurysm. Journal of computational fluid dynamics, 1-12,  https://doi.org/10.1080/10618562.2018.1490413.
 
_S. Yekani Motlagh, A. Sharifi, M. Ahmadi, H. Badfar, (2018). Presentation of new thermal conductivity expression for  Al2O3–water and  CuO–water nanofluids using gene expression programming (GEP). Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 1-12, https://doi.org/10.1007/s10973-018-7305-9.
 
_S.  Yekani  Motlagh,  M.Mehdizadeh, (2018).   Numerical simulation of FHD micro pump using magnetic field of permanent magnet, Journal of Modares Mechanical engineering, Volume 18, Issue 4, Page 223-231.
 
_S. Yekani Motlagh (2018). Large Eddy Simulation of Turbulence Characteristics and Coherent Structures of Compressible Mixing Layer using Various Subgrid-scale Models, January Heat Transfer Research 49(7) - DOI: 10.1615/HeatTransRes.2018016266.
 
_S.  Yekani  Motlagh,  P.  Sarvari, (2017).   Large Eddy Simulation of Three Dimensional Mixed Convection Flow Inside the Ventilated Cavity Containing Obstacle and Extraction of Coherent Structures using Proper Orthogonal Decomposition (POD), Journal of Solid and Fluid Mechanics, Volume 7, Issue 3, Page 199-212.
 
_Badfar, H., S. Yekani Motlagh, & Sharifi, A. (2017). Study of blood flow inside the stenosis vessel under the effect of solenoid magnetic field using ferrohydrodynamics principles. The European Physical Journal Plus, 132(10), 440.
 
_S. Yekani Motlagh, S. Deyhim, (2017). Numerical simulation of magnetic nanoparticle delivery at location o abdominal aortic bifurcation using single wire magnetic  source, Modares Mechanical Engineering, Vol. 17, No. 9, pp. 56- 47.
 
_S. Yekani Motlagh, & Soltanipour, H. (2017). Natural convection of Al 2 O 3-water nanofluid in an inclined cavity using Buongiorno's two-phase model. International Journal of Thermal Sciences, 111, 310-320. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijthermalsci.2016.08.022 
 
-S. Yekani Motlagh, Taghizadeh, S., & Soltanipour, H. (2016). Natural convection heat transfer in an inclined square enclosure filled with a porous medium saturated by nanofluid using Buongiorno’s mathematical model. Advanced Powder Technology, 27(6), 2526-2540http://dx.doi.org/10.1016/j.apt.2016.09.016
 
_S. Yekani Motlagh, & Taghizadeh, S. (2016). POD analysis of low Reynolds turbulent porous channel flow. International Journal of Heat and Fluid Flow, 61, 665-676.http://dx.doi.org/10.1016/j.ijheatfluidflow.2016.07.010
 
 _H. Soltanipour, Khalilarya, S., S. Yekani Motlagh & Mirzaee, I. (2016). The effect of position-dependent magnetic field on nanofluid forced convective heat transfer and entropy generation in a microchannel. Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering, 1-11. doi:10.1007/s40430-016-0541-7
 
_S. Yekani Motlagh (2016). Two Dimensional Direct Numerical and Large Eddy Simulation of Shock – Turbulent Mixing Layer Interaction Using Different SGS Models . Far East Journal of Applied Mathematics, Volume 95, Issue 2, pages 89–107. http://dx.doi.org/10.17654/AM095020089
 
_S. Yekani Motlagh, S. Taghizadeh, H. Soltanipour (2016). Numerical investigation of laminar convective heat transfer in a lid driven cavity with a rib placed on hot wall. 2 nd International conference on New Technologies Application in Engineering, Mashhad. 
 
 _Reshadatjoo, H., S. Yekani Moltagh, and I. Mirzayi. (2015) Numerical investigation of the performance of Heller type cooling towers in different arrangements from the perspective of air intake flow rate. Mechanics & Industry 16.6 602.
 
 _ N. M. Nouri, S. Yekani Motlagh, A. A Moltani, M. Dalilhaghi, M. Navidbakhsh (2013) “Numerical Study of Drag Reduction and Turbulence Modification in Fully Developed bubbly Pipe Flow” accepted for publication in Journal of Engineering Mathematics.’
 
 _ Y. Yekani Motlagh, A. H. Nazemi, S. Yekani Motlagh, A. A. Sadraddini, A.Abbaspour (2013) "Numerical investigation of the effect of lateral pipe angle and junction chamber geometry on the hydraulic parameters of flow in fully surcharged sewer junctions", Water and Environment Journal, Volume 27, Issue 3, pages 301–316.
 
 _ N. M. Nouri, S. Yekani Motlagh, M. Navidbakhsh, M. Dalilhaghi, A. A Moltani,(2013) “Bubble effect on pressure drop reduction in upward pipe flow” Experimental Thermal and Fluid Science, Volume 44, Pages 592–598 .
 
 _ N. M. Nouri, S. Yekani Motlagh, M. Navidbakhsh, E. Yasari (2012) "Investigation of the convection term discretization schemes for a force-generated ring-vortex"Journal of Mechanics,28, pp N13-N21.
 
 _ N. M. Nouri, S. Yekani Motlagh, E. Yasari (2012) “Investigating the Effects of Closeness of the Explicit Filter Shape to Sharp Cutoff and Evaluation of Pade-type Filter in Large Eddy Simulation" Journal of Progress in Computational Fluid Dynamics Vol. 12, No. 1.
 
 _ N. M. Nouri, S. Yekani Motlagh, E. Yasari, M. Navidbakhsh (2011) “Comparison between Explicit Filtering with Smooth and Cutoff Filters in the Large Eddy Simulation of Turbulent Channel Flows” European Journal of Mechanics/ B-Fluids,Volume 30, Issue 5, Pages 505-512  
(Top25hottestArticles,http://top25.sciencedirect.com/subject/engineering/12/journal/european-journal-ofmechanics-bfluids/09977546/archive/34/ ).

 
 _ N. M. Nouri, S. Yekani Motlagh, E. Yasari (2011) “Evaluation of High Order Smooth Filter in Large Eddy Simulation of Fully Developed Turbulent Channel Flow with Explicit Filtering” Journal Of Theoretical And Applied Mechanics, 49,4, pp.1101-1114.
 
 _ H. Reshadatjoo, N. Pormahmoud, S. Yekani Motlagh (2011) “The effect of crosswinds on an indirect dry cooling tower with or without windbreaks” Journal of Power and Energy, Vol. 225, Pages 635–646.
 
 _ “Experimental investigation of statistical characteristics of micro-bubbly turbulent pipe flow using image processing method”, 2010, 2nd International Fluid Dynamics Conference, University of Shiraz
 
 _ “Numerical Simulation of Microbubble Injection Into The Turbulent Pipe Flow Using Large Eddy Simulation”, 2010, 2nd International Fluid Dynamics Conference,University of Shiraz
 
 _ "An investigation of effects of courant number variation on large eddy simulation of turbulent flow inside cavity using dynamic one equation model", 2010, 2nd International Fluid Dynamics Conference, University of Shiraz
 
 _ “Numerical modeling of dry-cooling towers interaction in different arrangement”, July 2010, Antalya, Turkiye
 
 _ “Numerical modeling of dry- cooling tower function in different wind speed”, July 2010, Antalya, Turkiye
 
 _ “A Study on the Effect of Microbubble Injection on the Turbulent Channel Flow with Using LES”, Proceeding of the 17th Annual (International) Conference on Mechanical Engineering, Tehran, University. Tehran, Iran, May 2009.
 
 _ “Modeling of Two Phase Stokes Flow Using Non-conservative Force”, Proceeding of the 17th Annual (International) Conference on Mechanical Engineering, Tehran,University. Tehran, Iran, May 2009.
 
 _ “Investigation of Dissipation and Numerical Diffusion of Basic Convection Term Discretization Schemes in Finite Volume Method on Hill Vortex”, Proceeding of the 17th Annual (International) Conference on Mechanical Engineering, Tehran,University. Tehran, Iran, May 2009.
 
 _ “Investigation the Effect of Bubble Number in Microbubble Drag Reduction of Turbulent Flow with Large Eddy Simulation”, Proceeding of the 17th Annual Conference on Fluid Dynamic, babol University of Technology. babol, Iran, 2009
 
 _ “The Effect of Smooth Filter Shape on SGS Model and Reynolds Stress in LES”,Proceeding of the11th International Conference of Fluid Dynamics, K.N.Toosi University of Technology, Tehran, Iran, 2008
 
 _ “Investigation of Performance of Cutoff Filter in Large Eddy Simulation and Comparison of Various Discrete Filter with Sharp Cutoff Shape”, Proceeding of The 7th Conference of Iranian Aerospace Society, Sharif University of Technology, Tehran, Iran, 2008
 
 _ “Evaluating LES Code with Explicit & Implicit Filtration in Turbulent Channel Flow and Investigating the Effect of Filtration on Physical Diffusion of a Spherical Single Vortex ”, Proceeding of the 10th Conference on Marine Industries, Khorramshahr, Iran, 2008
 
 
  
تسهیلات مطلب
سایر مطالب این بخش سایر مطالب این بخش
نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
ارسال به دوستان ارسال به دوستان


CAPTCHA
::
دفعات مشاهده: 9309 بار   |   دفعات چاپ: 945 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 25 بار   |   0 نظر
دانشکده مهندسی مکانیک Mechanical Engineering Department
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 48 queries by YEKTAWEB 3977