کتاب‌هاى تازه
 تحلیل قابلیت اطمینان با استفاده از نرم افزار Minitab
 مقدمه ای بر قابلیت اطمینان
 کاربرد مواد معدنی نانوساختار در توسعه فناوری تصفیه و بازیافت
 استخراج ترکیبی روباز و زیرزمینی
 منطق فازی نوع ۱ و نوع ۲ بر اساس FPGA LabView
 گردشگری ورزشی
 نظام حکمرانی4.0: آینده نگاری شغل، مهارت و کارآفرینی
 نظام حکمرانی 4.0: شناخت دقیق انقلاب صنعتی چهارم و حکمرانی فعالانه تحولات مرتبط
 شبکه های عمومی تعامل پذیر
    عنوان بخش کتاب
    مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات  3
    مهندسی عمران  2
    مهندسی برق  7
    مهندسی شیمی  2
    مهندسی معدن  5
    مهندسی مکانیک  1
    مهندسی صنایع  6
    مهندسی ساخت و تولید  1
    تربیت بدنی  1
کتاب‌هاى برتر
 مکانیابی در سیستم حمل و نقل
 اصول کنترل فازی با رویکرد عملی
 هیدروژل های پلیمری
 کاغذ سنگی
 معرفی جامع مفهوم ماشین ابزار
 منطق فازی نوع ۱ و نوع ۲ بر اساس FPGA LabView
 شبکه های عمومی تعامل پذیر
 کتاب اصول نظارت درسازه های بتنی مسلح
 کتاب اصول نظارت در سازه های فولادی
معرفی كتاب | جستجوی كتاب‌

پیوندهای تصویری
copyright@2019.Urmia University of Technology